Workshop cestovního ruchu a lázeňství („Tourism and Spa Resorts – Strenghtening the Sector“)

25.3.2009 - 25.3.2009 Brusel
Workshop cestovního ruchu a lázeňství („Tourism and Spa Resorts – Strenghtening the Sector“)

Workshop se uskutečnil dne 25.3 2009 v rámci CzechReg days („Dny krajů České republiky v Bruselu"), který připravilo zastoupení českých regionů v Bruselu při příležitosti předsednictví ČR. 

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava společně se zástupci Krajského úřadu JMK, Magistrátu města Brna a Brněnských veletrhů a výstav zde prezentovala MICE a turistickou nabídku na jižní Moravě. 

Součástí workshopu byla i odborná konference. Zazněly příspěvky na téma problematiky cestovního ruchu v jednotlivých krajích (strategie a marketing cestovního ruchu), možnosti a podstata vzájemné spolupráce veřejných a soukromých subjektů a rovněž příležitosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU v oblasti cestovního ruchu a jeho rozvoje. Velkým přínosem byly konkrétní příklady a poznatky z řad českých i zahraničních odborníků.
V rámci další části workshopu se konal tzv. mini-veletrh cestovního ruchu, v rámci něhož proběhlo krátké interaktivní představení jednotlivých krajů. Mini-veletrhu se zúčastnily kraje ČR, které prezentaci svých destinací navíc doplnily řadou regionálních specialit. Cílem bylo navázat vazby s touroperátory ze zemí Beneluxu, Francie, Německa a Velké Británie. Přestože účast návštěvníků nebyla příliš vysoká, zájem o jižní Moravu byl značný. Někteří z příchozích na mini-veletrh zavítali přímo cíleně za atraktivitami jižní Moravy. Prezentace a navázání nových kontaktů byla tedy z toho pohledu velmi úspěšná a splnila účel.
Nejvíce byly poptávány informace o vinařství, městě Brně, možnostech incentivní a kongresové turistiky, cykloturistice a lázeňství.

 

Fotogalerie