Užitečné odkazy


Hledáte další kontakty v oblasti cestovního ruchu nebo regionální politiky? Chceme vám hledání ulehčit – třeba vám pomůže náš seznam užitečných odkazů na národní i regionální organizace, turistické portály apod

Školy se zaměřením na cestovní ruch
Více informací

Masarykova univerzita
Regionální rozvoj a cestovní ruch
muni.cz

Mendelova univerzita v Brně
Management cestovního ruchu
pef.mendelu.cz

Střední škola potravinářská, obchodu a služeb Brno
ssposbrno.cz

Přípravné kurzy pro průvodce CR
Více informací

Cílem přípravného kurzu pro nové průvodce cestovního ruchu je seznámit zájemce se základy činnosti průvodců CR. V rámci teoretické i praktické části kurzu budou účastníci připravování na složení státní zkoušky profesní kvalifikace podle NSK ČR č.  65-021 N, která opravňuje svého držitele vykonávat tuto práci v rámci celé EU (po příslušné nostrifikaci ve vybraných zemích).

  • Termín kurzu je 2.3. – 25.4.2023, vždy v úterý a ve čtvrtek od 15.15 do 19.00 hodin.
  • Kurz probíhá v učebně v paláci Morava na Malinovského náměstí č. 4 v Brně.
  • Více informací naleznete na https://www.cebus.cz/kurz-pruvodcu/

Cena kurzu je 6.800 Kč. Zkoušku provede autorizovaná osoba Ministerstva pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Řepa.

Kontakt:
Ing. Miroslav Řepa
Tel: 736 487 371
E-mail: repa@cebus.cz, repamir@seznam.cz

Instituce v regionu
Více informací

Portál Jihomoravského kraje
jmk.cz

Oddělení cestovního ruchu JMK
jmk.cz

Statutární město Brno
brno.cz

Brno Convention Bureau
brnoconvention.cz

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod 
jihovychod.cz

Krajská správa Českého statistického úřadu v Brně 
czso.cz

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 
rrajm.cz

Jihomoravské inovační centrum
www.jic.cz

Národní vinařské centrum, o.p.s. 
vinarskecentrum.cz

Nadace Partnerství 
nadacepartnerstvi.cz

Multifunkční centrum zámek Lednice 
mczl.cz

Regionální hospodářská komora Brno
rhkbrno.cz

Turistické informace
Více informací

Oficiální portál cestovního ruchu jižní Moravy 
www.jizni-morava.cz/

Gourmet Jižní Morava
www.gourmetjiznimorava.cz

TIC na jižní Moravě a městě Brně 
www.ccrjm.cz

Kudy z nudy 
www.kudyznudy.cz/

TOP výletní cíle Jižní Moravy 
www.vyletnicile.cz

Morava Napoleonská 
www.morava-napoleonska.cz

Moravské vinařské stezky 
www.stezky.cz

Vína z Moravy, vína z Čech 
www.vinazmoravy.cz

Sklepní uličky 
www.sklepni-ulicky.cz/

Svatojakubská cesta na jižní Moravě 
www.jakubskacesta.cz

Ochutnejte Moravu! 
www.ochutnejtemoravu.eu

Cyklisté vítáni 
www.cyklistevitani.cz/

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje 
www.idsjmk.cz/

Československá napoleonská společnost – dobrovolní průvodci po Moravě Napoleonské 
http://napoleonska-spolecnost.cz/

Národní organizace
Více informací

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR 
socr.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
mmr.cz

Česká centrála cestovního ruchu – Czechtourism 
czechtourism.cz

Asociace průvodců ČR 
asociacepruvodcu.cz

 

 

Ostatní
Více informací

Geografická bibliografie ČR online 
geobibline.cz

Region Slovácko pas 
www.vychodni-morava.cz

Senior pasy 
seniorpasy.cz

Kam dál?