3K Platforma


3K platforma je funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu na jižní Moravě. Setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) probíhá průběžně dle potřeb subjektů, minimálně však 4x do roka. Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

10. 05. 2023

Setkání s pracovníky IC

V rámci každoročního setkání s pracovníky infocenter na jižní Moravě jsme představili novinky a plány na 2023. Diskutovali jsme potřeby informačních center a nabídli tiskoviny, které následně IC distribuují ve svých provozovnách. Zástupci Jihomoravského kraje informovali o dotačních příležitostech pro dané subjekty.

12. 04. 2023

Setkání TOP cílů

První off-line setkání TOP cílů (subjektů provozující turistickou nabídku s návštěvností více než 30 tis. návštěvníků ročně) v roce 2023 spojené se školením na základě zvoleného tématu. Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava představila novinky na letošní sezónu, plánované aktivity (kampaně, veletrhy, press/fam tripy atd.) Velká část programu se zaměřila na představení nového produktu jihomoravské karty. Každý cíl krátce představil dění v místě, vývoj návštěvnosti, změny oproti předchozím obdobím. Následovalo školení, které bylo zaměřeno na Instagram. Další školení, které proběhlo začátkem května bylo zaměřeno na fotku.

04. 04. 2023

Setkání produktové rady

Dne 4.4.2023 proběhlo setkání produktové rady. Centrála představila plány na novou sezónu, seznam veletrhů, připravované fam/press tripy a novinky na letošní sezónu včetně připravovaného produktu jihomoravské karty. Jednotlivá DMO představila novinky za svou oblast a plánované aktivity. Setkání se zúčastnili zástupci certifikovaných oblastních DMO, reprezentanti necertifikovaných oblastí i zástupci Brna jako hlavní metropole.

15. 03. 2023

Pracovní skupina regionálního marketingu JMK

Pravidelné setkání zástupců organizací v cestovním ruchu (destinace Jižní Morava + město Brno). Předání informací o aktivitách, možnosti propojení, hledání společných způsobů při sběru dat. Setkání probíhá pravidelně 1x za měsíc.

07. 12. 2022

Setkání produktové rady

Produktová rada jako zastřešující nástroj plánovacího procesu pro regionální významovou a produktovou úroveň. Hlavním úkolem je připravovat produkty a kampaně pro efektivní a jednotnou propagaci jižní Moravy na tuzemském (DCR) a zahraničním trhu incoming/PCR). Základním požadavkem je maximální vertikální propojení mezi regionální úrovní řídící pyramidy (CCRJM) a oblastní úrovní (DMO turistických oblastí). Produktové rady se setkali zástupci certifikovaných oblastních DMO, reprezentanti necertifikovaných oblastí i zástupci Brna jako hlavní metropole.

21. 10. 2022

Pracovní skupina pro cestovní ruch při RSK JMK

V rámci setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje byly na programu plánované dotační programy v oblasti cestovního ruchu, byly předány informace o změnách Strategie cestovního ruchu. CCRJM představilo přehled aktivit a vyhodnocení turistické sezóny. Více informací zde: https://www.rskjmk.cz/pracovni-skupiny/cestovni-ruch/13-jednani-ps-regionalniho-kolegia-pro-cestovni-ruch/

10. 06. 2022

Setkání produktové rady

Produktová rada jako zastřešující nástroj plánovacího procesu pro regionální významovou a produktovou úroveň. Hlavním úkolem je připravovat produkty a kampaně pro efektivní a jednotnou propagaci jižní Moravy na tuzemském (DCR) a zahraničním trhu incoming/PCR). Základním požadavkem je maximální vertikální propojení mezi regionální úrovní řídící pyramidy (CCRJM) a oblastní úrovní (DMO turistických oblastí). Produktové rady se setkali zástupci certifikovaných oblastních DMO, reprezentanti necertifikovaných oblastí i zástupci Brna jako hlavní metropole.

01. 03. 2022

Setkání produktové rady

Produktová rada jako zastřešující nástroj plánovacího procesu pro regionální významovou a produktovou úroveň. Hlavním úkolem je připravovat produkty a kampaně pro efektivní a jednotnou propagaci jižní Moravy na tuzemském (DCR) a zahraničním trhu incoming/PCR). Základním požadavkem je maximální vertikální propojení mezi regionální úrovní řídící pyramidy (CCRJM) a oblastní úrovní (DMO turistických oblastí). Produktové rady se setkali zástupci certifikovaných oblastních DMO, reprezentanti necertifikovaných oblastí i zástupci Brna jako hlavní metropole.

16. 02. 2022

Setkání DMO sousedících s Korunou Vysočiny/krajem Vysočina

Diskuze nad společnými produkty, hledání témat ke spolupráci. Sdílení praktických otázek i řešení.

10. 02. 2022

Pracovní skupina pro cestovní ruch při RSK JMK

Proběhlo setkání členů pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje. Na programu jednání bylo představení strategie CCRJM, činnosti Centrály cestovního ruchu jižní Moravy za rok 2021, představení aktivit na rok 2022. Prostor pro prezentaci měly zúčastněné TO regionu.

stáhnout
08. 12. 2021

Setkání TOP cílů

Závěrečné online setkání TOP cílů (subjektů provozující turistickou nabídku s návštěvností více než 30 tis. návštěvníků ročně). Na programu setkání bylo shrnutí roku 2021 (kampaně, školení, setkání, statistiky, dotazníky, ostatní aktivity), plán aktivit na rok 2022.

06. 12. 2021

Pracovní skupina regionálního marketingu JMK

Pracovní skupina (CCRJM, TIC Brno, KMCR) se schází 1x za 14 dnů za účelem koordinace marketingových aktivit na území města Brna a v regionu Jižní Morava. V rámci setkání probíhá výměna informací o aktuálním děním ve městě a regionu a jednotliví členové koordinují své aktivity tak, abychom zajistili zvýšení jejich efektivity a návratnost investic.

12. 10. 2021

Setkání TOP cílů

Osobní setkání TOP cílů na Hvězdárna a planetárium Brno. Shrnutí letní sezóny 2021, plán aktivit do konce roku, představení strategie CCRJM, návrhy aktivit na rok 2022, diskuze nad změnou chování návštěvníků, sběr dat z regionu a jejich využití, prohlídka budovy, ukázka nabídky TOP cíle Hvězdárna a planetárium Brno.

06. 10. 2021

Setkání krajské a oblastních DMO

Setkání krajské DMO s oblastními DMO. Představení strategie destinačního managementu a marketingu CCRJM 2022-2027. Diskuze.

24. 09. 2021

24. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen „RSK JMK“),

24. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (dále jen „RSK JMK“), která se uskuteční v pátek 24. září 2021 v 9:00 hod. v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, v místnosti 045A

stáhnout
28. 07. 2021

Setkání s podnikateli DMO Moravský kras a okolí

Představení systému řízení cestovního ruchu dle agentury CzechTourism. Prezentace propojení a aktivit CzT/CCRJM/oblastní DMO. Diskuze Účast aktivní podnikatelé z destinace Moravský kras a okolí. Výsledkem aktivity je založení nového sdružení, které navážena aktivity stávající oblastní DMO, která plně nevyhovuje potřebám oblasti.

24. 06. 2021

Setkání se zástupci obcí a měst DMO Moravský kras a okolí

Představení systému řízení cestovního ruchu dle agentury CzechTourism. Prezentace propojení a aktivit CzT/CCRJM/oblastní DMO. Účast obce a města destinace Moravský kras a okolí.

10. 06. 2021

Setkání TOP cílů

Představení vizuálů letní kampaně, možnost zapojení, ukázka OOH v Praze i další prezentace v online prostoru. Představení nově vydaných letáků, možnost odběru. Zhodnocení proběhlých školení + představení podzimních školení. Výzva na zapojení do prezentace šifrovaček/hledaček/her pro děti. Diskuze, sdílení zkušeností, tipy na zlepšení i dotační příležitosti.

17. 05. 2021

Setkání DMO na téma rozvoj destinační spolupráce v Moravském krasu

Řešení současné situace v destinaci Moravský kras. Představení systému řízení cestovního ruchu dle agentury CzechTourism, možnosti řešení a rozvoje. Účast - předseda DMO, zástupci objektů a municipalit.

18. 03. 2021

Videokonferenční jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch ze dne 17. března 2021

Ve středu 17. března 2021 se ve videokonferenční podobě prostřednictvím aplikace MS Teams uskutečnilo 11. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Pracovní skupina byla seznámena a projednala následující informace: Aktualizace Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+, realizované a připravované cyklo projekty, aktivity a činnosti v oblasti cestovního ruchu za rok 2020 a plán pro rok 2021.

stáhnout
23. 02. 2021

Setkání TOP cílů

Setkání se zástupci TOP cílů destinace Jižní Morava. Revize smluv, představení tématu letošní kampaně CCRJM + vizuálu jarní kampaně, možnosti zapojení, diskuze spolupráce s DMO v jednotlivých oblastech, online kampaň, upgrade loga TOP cílů, návrh a odsouhlasení školení na rok 2021. Diskuze, sdílení zkušeností, tipy na zlepšení i dotační příležitosti.

15. 12. 2020

Pracovní skupina regionálního marketingu JMK

Pracovní skupina (CCRJM, TIC Brno, KMCR) se schází 1x za 14 dnů za účelem koordinace marketingových aktivit na území města Brna a v regionu Jižní Morava. V rámci setkání probíhá výměna informací o aktuálním děním ve městě a regionu a jednotliví členové koordinují své aktivity tak, abychom zajistili zvýšení jejich efektivity a návratnost investic.

12. 11. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: propagační materiály Centrály, formát, obsah. Adventní akce. Plánované aktivity 2021.

15. 10. 2020

Zasedání Rady pro marketing a cestovní ruch

Setkání proběhlo přes online platformu. Na programu byla diskuze o programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 - 2020, CzechTourism (S.Machová) představila dokument Východiska pro tvorbu PRCR města Brna. Důležitým bodem jednání byla situace v cestovním ruchu a COVID19. Vyhodnocení letní kampaně - předběžné výsledky.

10. 06. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: letní kampaň "Čas přepsat pravidla", Covid19, letní sezóna.

06. 05. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: kampaň "Mimo davy", Covid19.

08. 04. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: marketingová strategie, kroky DMO po ukončení karantény, kroky centrály po ukončení karantény.

13. 09. 2019

Setkání platformy RSK JMK

13. 9. 2019 proběhlo setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj.

07. 08. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

7. 8. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

21. 06. 2019

Setkání platformy RSK JMK

21. 6. 2019 proběhlo pracovní setkání v rámci platformy Regionální stálé konference při JMK.

20. 06. 2019

Setkání platformy RSK JMK

20. 6. 2019 proběhlo setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj.

19. 06. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

19. 6. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

28. 05. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

28. 5. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

16. 05. 2019

Setkání platformy destinačního managementu

16. 5. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava a oblastních organizací destinačního managementu regionu Jižní Moravy.

30. 04. 2019

Pracovní setkání

30. 4. 2019 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

29. 04. 2019

Setkání pracovní skupiny v rámci RSK JMK

29. 4. 2019 proběhlo setkání členů pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje. Na programu jednání bylo představení činnosti Centrály cestovního ruchu jižní Moravy pro rok 2019, představení a úloha destinačních společností v JMK, aktuální vývoj webů www.jizni-morava.cz a www.cyklo-jizni-morava.cz a aktuální informace k přípravě projektů v oblasti cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje.

stáhnout
24. 04. 2019

Setkání regionálních koordinátorů CzechTourism

Ve dnech 23. a 24. 4. 2019 se zástupci Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava zúčastnili pracovního setkání regionálních koordinátorů CzechTourism v Českých Budějovicích.

23. 04. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

23. 4. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

11. 04. 2019

Setkání platformy destinačního managementu

11. 4. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava se zástupci oblastních organizací destinačního managementu, a to v rámci tiskové konference, na které CCRJM představila téma nabídky cestovního ruchu regionu Jižní Morava na rok 2019.

28. 03. 2019

Setkání platformy destinačního managementu

28. 3. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava se zástupci oblastních organizací destinačního managementu Jižní Moravy.

27. 03. 2019

Konference cestovního ruchu

27. 3. 2019 se ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, paní Pavla Pelánová, zúčastnila 7. regionální konference cestovního ruchu Hodonínska, kterou pořádalo oblastní DMO zastupující turistickou oblast Slovácko – Turistická asociace Slovácko (TAS).

26. 03. 2019

Pracovní setkání

26. 3. 2019 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

25. 03. 2019

Pracovní setkání

25. 3. 2019 proběhlo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, zástupců Dopravního podniku města Brna, akciové společnosti KORDIS JMK, provozující integrovaný dopravní systém JMK, zástupců Statutárního města Brna a Turistického informačního centra Brno.

12. 03. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

12. 3. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

24. 01. 2019

Pracovní setkání

24. 1. 2019 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

28. 11. 2018

Setkání platformy regionálního marketingu

28. 11. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

20. 11. 2018

Setkání regionálních koordinátorů CzechTourism

20. 11. 2018 se zástupci Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava zúčastnili pracovního setkání regionálních koordinátorů CzechTourism v Praze.

15. 11. 2018

Pracovní setkání

15. 11. 2018 proběhlo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava se zástupci Turistického informačního centra Brno.

24. 10. 2018

Setkání platformy destinačního managementu

24. 10. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava a oblastních organizací destinačního managementu regionu Jižní Moravy.

18. 10. 2018

Setkání platformy regionálního marketingu a brněnských univerzit

18. 10. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion) spolu se zástupci brněnských univerzit.

15. 10. 2018

Pracovní setkání

15. 10. 2018 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

10. 10. 2018

Setkání platformy regionálního marketingu

10. 10. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

Kam dál?