3K Platforma


3K platforma je funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu na jižní Moravě. Setkání na úrovni krajské a oblastní DMO (destinační management oblasti) probíhá průběžně dle potřeb subjektů, minimálně však 4x do roka. Cílem těchto setkání je koordinace činnosti cestovního ruchu, vzájemná informovanost a příprava společných aktivit.

15. 12. 2020

Pracovní skupina regionálního marketingu JMK

Pracovní skupina (CCRJM, TIC Brno, KMCR) se schází 1x za 14 dnů za účelem koordinace marketingových aktivit na území města Brna a v regionu Jižní Morava. V rámci setkání probíhá výměna informací o aktuálním děním ve městě a regionu a jednotliví členové koordinují své aktivity tak, abychom zajistili zvýšení jejich efektivity a návratnost investic.

12. 11. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: propagační materiály Centrály, formát, obsah. Adventní akce. Plánované aktivity 2021.

15. 10. 2020

Zasedání Rady pro marketing a cestovní ruch

Setkání proběhlo přes online platformu. Na programu byla diskuze o programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2016 - 2020, CzechTourism (S.Machová) představila dokument Východiska pro tvorbu PRCR města Brna. Důležitým bodem jednání byla situace v cestovním ruchu a COVID19. Vyhodnocení letní kampaně - předběžné výsledky.

10. 06. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: letní kampaň "Čas přepsat pravidla", Covid19, letní sezóna.

06. 05. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: kampaň "Mimo davy", Covid19.

08. 04. 2020

Setkání CCRJM a oblastních DMO

Setkání proběhlo přes online platformu. Řešená témata: marketingová strategie, kroky DMO po ukončení karantény, kroky centrály po ukončení karantény.

13. 09. 2019

Setkání platformy RSK JMK

13. 9. 2019 proběhlo setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj.

07. 08. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

7. 8. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

21. 06. 2019

Setkání platformy RSK JMK

21. 6. 2019 proběhlo pracovní setkání v rámci platformy Regionální stálé konference při JMK.

20. 06. 2019

Setkání platformy RSK JMK

20. 6. 2019 proběhlo setkání pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro Jihomoravský kraj.

19. 06. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

19. 6. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

28. 05. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

28. 5. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

16. 05. 2019

Setkání platformy destinačního managementu

16. 5. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava a oblastních organizací destinačního managementu regionu Jižní Moravy.

30. 04. 2019

Pracovní setkání

30. 4. 2019 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

29. 04. 2019

Setkání platformy RSK JMK

29. 4. 2019 proběhlo setkání členů pracovní skupiny cestovního ruchu při Regionální stálé konferenci pro území Jihomoravského kraje. Na programu jednání bylo představení činnosti Centrály cestovního ruchu jižní Moravy pro rok 2019, představení a úloha destinačních společností v JMK, aktuální vývoj webů www.jizni-morava.cz a www.cyklo-jizni-morava.cz a aktuální informace k přípravě projektů v oblasti cestovního ruchu na území Jihomoravského kraje.

stáhnout
24. 04. 2019

Setkání regionálních koordinátorů CzechTourism

Ve dnech 23. a 24. 4. 2019 se zástupci Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava zúčastnili pracovního setkání regionálních koordinátorů CzechTourism v Českých Budějovicích.

23. 04. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

23. 4. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

11. 04. 2019

Setkání platformy destinačního managementu

11. 4. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava se zástupci oblastních organizací destinačního managementu, a to v rámci tiskové konference, na které CCRJM představila téma nabídky cestovního ruchu regionu Jižní Morava na rok 2019.

28. 03. 2019

Setkání platformy destinačního managementu

28. 3. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava se zástupci oblastních organizací destinačního managementu Jižní Moravy.

27. 03. 2019

Konference cestovního ruchu

27. 3. 2019 se ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, paní Pavla Pelánová, zúčastnila 7. regionální konference cestovního ruchu Hodonínska, kterou pořádalo oblastní DMO zastupující turistickou oblast Slovácko – Turistická asociace Slovácko (TAS).

26. 03. 2019

Pracovní setkání

26. 3. 2019 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

25. 03. 2019

Pracovní setkání

25. 3. 2019 proběhlo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, zástupců Dopravního podniku města Brna, akciové společnosti KORDIS JMK, provozující integrovaný dopravní systém JMK, zástupců Statutárního města Brna a Turistického informačního centra Brno.

12. 03. 2019

Setkání platformy regionálního marketingu

12. 3. 2019 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

24. 01. 2019

Pracovní setkání

24. 1. 2019 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

28. 11. 2018

Setkání platformy regionálního marketingu

28. 11. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

20. 11. 2018

Setkání regionálních koordinátorů CzechTourism

20. 11. 2018 se zástupci Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava zúčastnili pracovního setkání regionálních koordinátorů CzechTourism v Praze.

15. 11. 2018

Pracovní setkání

15. 11. 2018 proběhlo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava se zástupci Turistického informačního centra Brno.

24. 10. 2018

Setkání platformy destinačního managementu

24. 10. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava a oblastních organizací destinačního managementu regionu Jižní Moravy.

18. 10. 2018

Setkání platformy regionálního marketingu a brněnských univerzit

18. 10. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion) spolu se zástupci brněnských univerzit.

15. 10. 2018

Pracovní setkání

15. 10. 2018 probělo pracovní setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Moravy, Turistického informační centra Brno a Statutárního města Brno. Setkání bylo zaměřeno především na spolupráci v oblasti marketingu.

10. 10. 2018

Setkání platformy regionálního marketingu

10. 10. 2018 proběhlo setkání zástupců Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, Moravia Convention Bureau, Statutárního města Brna, Turistického informačního centra Brno a Jihomoravského inovačního centra (#brnoregion).

Kam dál?