Naplňujeme turistický potenciál Jižní Moravy


Centrála cestovního ruchu jižní Moravy

Jižní Morava kraj má fantastický turistický potenciál: jedinečné kulturní dědictví, stále živé lidové tradice, neopakovatelné přírodní bohatství.

V cestovním ruchu u nás převažují malé podniky, které jsou hodně rozptýlené po kraji. My se je snažíme propojovat, aby u nás na jihu Moravy turisté zažili různorodý mix zážitků. A také chceme zabezpečit prosperitu podniků a konkurenceschopnost jižní Moravy, protože bez toho by se u nás o hosty neměl kdo starat.

A nejen to…

V CCRJM také pečujeme o informovanost lidí v kraji, aby věděli o všech příležitostech, které se jim (nejen) v turistickém byznysu nabízejí. Připravujeme info materiály. Prezentujeme jižní Moravu směrem dovnitř i navenek. 
Výchozím bodem je poznat zájmy zainteresovaných osob na rozvoji cestovního ruchu. A cílem je poskytnout návštěvníkům perfektní služby: použitelné informace, pohodlné rezervace, příjemný pobyt, bezpečný návrat domů.

Jsme pro udržitelnost

Koordinujeme rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě. Potenciál kraje u toho využíváme na max. Ale nezapomínáme na to, že i turistický rozvoj musí jít ruku v ruce s udržitelností. Pro nás to není módní výraz, je to nezbytnost.

Strategické cíle jasně a stručně

 • Chceme, aby hosté na jižní Moravě navštívili kromě turistických pecek i méně známé (přitom neméně zajímavé) lokality.
 • Abychom díky tomu odlehčili přetížená místa (tj. ty turistické pecky).
 • A tím podpořili poskytovatele služeb rovnoměrněji v celém regionu. 

A takto strategické cíle naplňujeme

1) 3K: komunikace, koordinace, kooperace:

 • Podporujeme spolupráci se subjekty působícími v cestovním ruchu.
 • Rozvíjíme lidské zdroje v oblasti služeb cestovního ruchu.

2) Vytváříme produkty cestovního ruchu:

 • jednotlivé turistické produkty i
 • společnou turistickou nabídku jižní Moravy.

3) Vydáváme, propagujeme: 

 • Tvoříme vizuálně hezké, obsahově poutavé materiály o jižní Moravě.
 • Prezentujeme turistický potenciál regionu se zaměřením na cílové skupiny.

4) Poskytujeme spolehlivé informace:

 • pro subjekty působící v cestovním ruchu na portálu www.ccrjm.cz
 • plus turistické informace na portálu www.jizni-morava.cz.

5) Nezapomínáme na projektovou činnost:

 • To kvůli získávání finančních prostředků na činnost sdružení a rozvoj cestovního ruchu v regionu, protože bez peněz to prostě nejde ani v naší neziskovce.

Obecné informace

Název: Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava (ccrjm)
Právnická forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum založení: 14. 12. 2005
Zakládající členové: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno, Svaz obchodu a cestovního ruchu
Orgány CCRJM: Valná hromada, Dozorčí rada, Ředitel

Členové sdružení


Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
IČ: 70888337
www.jizni-morava.cz
www.kr-jihomoravsky.cz

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno
IČ: 44992785
www.brno.cz

Svaz obchodu a cestovního ruchu
České republiky
Těšnov 5
110 01 Praha 1
IČ: 65994272
www.socr.cz

Kam dál?