Vaše osobní údaje nebereme na lehkou váhu

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

1. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá!

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o., se sídlem Radnická 2, Brno, 614 00 (dále jen správce), nebere ochranu vašich osobních údajů na lehkou váhu. Vaše osobní údaje na webové stránce www.ccrjm.cz zpracováváme vždy v rámci platné a účinné legislativy upravující ochranu osobních údajů, především Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Kromě zavedení technických opatření jsme proškolili zaměstnance správce, kteří mají k údajům přístup. A mají povinnost držet údaje vás coby subjektů údajů v tajnosti… V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na e-mail info[at]ccrjm.cz!

2. Údaje, které sbíráme

Na základě vašeho souhlasu je správce oprávněn zpracovávat vaše údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou. (Zpracování údajů na webové stránce www.ccrjm.cz.)

Na základě vašeho souhlasu se zpracováním údajů obsažených na našich webových stránkách správce zaznamenává takové údaje, díky kterým zpracuje a vyhodnotí výkon webové stránky. Data správce využívá pouze interně a v souladu se zpracovatelskými smlouvami mezi sebou (= správcem) a jednotlivými zpracovateli (viz níže čl. 7). Data předává pouze těmto zpracovatelům a žádným dalším subjektům. 

Data správce shromažďuje za účelem:

  • analýzy využití webové stránky, průzkumu trhu a následné optimalizace webové stránky,
  • úpravy obsahu stránky dle potřeb vás – našich milých návštěvníků,
  • zlepšení uživatelské spokojenosti a zjednodušení obsluhy.

Údaje, které správce shromažďuje a zpracovává, jsou: IP adresa a typ webového prohlížeče, cookies. Profilování ani automatizované rozhodování na webové stránce neděláme.

3. IP adresy a typ webového prohlížeče

IP adresa a typ webového prohlížeče zpracováváme kvůli správnému zobrazování webových stránek vyhodnocením uživatelských dat – například testováním změn softwaru a webu. IP adresu dále zpracováváme pro prevenci a ochranu serverů naší centrály před kyberútoky. 

Osobní údaje uchováváme a zpracováváme za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od posledního přístupu na webové stránky.

IP adresy sbírá program Google Tag Manager. Ten je zanonymizuje a předá Google Analytics. Z něj lze sice sledovat chování návštěvníka webové stránky, není však možné dohledání konkrétní osoby!

4. A jak je to u nás s cookies?

Návštěvník webu souhlasí s tzv. ukládáním cookies na svém počítači (či jiném zařízení). Cookies jsou malé soubory, které při opakované návštěvě webové stránky umožní obnovit předcházející uživatelské nastavení (jazykovou mutaci atp.) Skrze cookies není možné dostat se k jiným datům na počítači subjektu. 

Správce používá cookies, aby obsah stránek lépe strukturoval a přizpůsobil potřebám návštěvníků, zlepšil navigační strukturu, což vede k lepšímu uživatelskému pohodlí.

Každý internetový prohlížeč většinou akceptuje všechny cookies po dobu 30 dní od poslední návštěvy. Pokud si však jako návštěvník přejete, v nastavení prohlížeče si můžete nastavit, aby váš prohlížeč nepřijímal žádné cookies, případně aby je po ukončení internetové relace automaticky smazal.

5. Kdo jsou zpracovatelé?

Správcem i zpracovatelem údajů je správce, se zpracováním pomáhají i tito zpracovatelé:

a. Poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 17, 150 00, IČ 276 04 977.

b. Webmaster stránek: Martin Píštěk

c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době naše centrála nevyužívá.

Sekci zpracovatelů pravidelně aktualizujeme. S každým zpracovatelem má správce uzavřenou zpracovatelskou smlouvu a zároveň je vybírá tak, aby zaručovali zákonné a bezpečné použití údajů.

6. Vy jako subjekt údajů (a vaše práva)

Subjekt údajů poskytuje svůj souhlas dobrovolně a svobodně. Svůj souhlas může u správce údajů kdykoliv odvolat na e-mailu info[at]ccrjm.cz. Odvolání je účinné okamžikem doručení správci. Subjekt má také právo:

a. Požadovat po správci informaci, jaké jeho osobní údaje zpracovává a požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (= právo na informace).

b. Vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit (= právo na přístup).

c. Nechat správcem opravit či doplnit své údaje (= právo na opravu).

d. Požadovat po správci výmaz osobních údajů (= právo na výmaz).

e. Kdykoliv odvolat svůj souhlas, případně nechat omezit zpracování údajů (= právo na omezení).

f. Nechat data převést (= právo přenositelnosti).

g. Vznést námitku (= právo vznést námitku).

h. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. Zpracování osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení

a. Abychom vám mohli zasílat naše obchodní sdělení, zpracováváme následující osobní údaje: jméno a příjmení a e-mailovou adresu.

b. Výše uvedené osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou poskytovatele e-mailingových služeb, který zajišťuje hromadné zasílání obchodních sdělení. Poskytovatel byl prověřen z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a zavázal se k dodržování GDPR.

c. Souhlas se zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím odkazu uvedeném v každém newsletteru.