Rok 2022 na jižní Moravě: statistiky se vrací na předcovidová čísla

Jak si vedl Jihomoravský kraj v turistické oblíbenosti v roce 2022? Kolik hostů na jižní Moravu přijelo na dovolenou? Český statistický úřad zveřejnil statistiky návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení za rok 2022 a my jsme vybrali nejzajímavější čísla. 

Jižní Morava byla v loňském roce po Praze druhým nejvíce navštěvovaným krajem ČR. Navštívilo ji celkem 1.992.679 hostů a celkový počet přenocování činil 4.056.883. Pro porovnání: v roce 2019 (ten byl poslední, který nebyl poznamenám výkyvy způsobenými pandemií covid 19) to bylo asi o 170.000 přenocování víc. 

Z celkového počtu návštěvníků Česka jsme si jako region ukousli 10,24 % hostů, v počtu přenocování 8,01 %. 

Podíváme-li se pouze na domácí návštěvníky, vykazuje Jihomoravský kraj podobnou návštěvnost jako hlavní města Praha. Do našeho regionu přijelo v loňském roce 1.465.756 českých hostů (12% podíl z celkového počtu turistů). 

V čem Jihomoravský kraj zaostává, to je průměrná doby pobytu. Ta je u nás nejkratší ze všech českých regionů a to 3,04 dne v loňském roce (3,16 dne u tuzemských hostů). Mezi zahraničními hosty byla průměrná doba pobytu v našem kraji 2,7 dne. Opět jde o nejnižší hodnotu z celé České republiky. Pozitivní je, že se tato doba, kterou turisté na jižní Moravě v průměru stráví, v průběhu posledních let lehce zvedá. Prodloužení doby pobytu na jižní Moravě a rovnoměrnější rozložení návštěvnosti do celého roku je jedním z našich hlavních cílů. Pomáhají nám v tom i mnohé turistické cíle, které mají otevřeno i v tradičně méně atraktivních zimních měsících.

V letních měsících červenci a srpnu zaznamenala jižní Morava, stejně jako všechny ostatní regiony Česka, propad v návštěvnosti v porovnání s předchozím rokem 2021. Bylo to způsobeno pandemií covid, nejistotou, která v létě 2021 panovala a cestovními omezeními, které byly ve světě v platnosti. Zatímco v roce 2021 trávila velká část Čechů dovolenou v tuzemsku, v loňském roce už Češi opět ve větší míře vycestovali do zahraničí

Kompletní data naleznete zde

Poznámka k metodice: Data o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení pocházejí z plošného šetření ČSÚ a nezahrnují účastníky cestovního ruchu, kteří se ubytovali jinde než v hromadném ubytovacím zařízení. Hostem či návštěvníkem v ubytovacích zařízení se přitom rozumí každá osoba včetně dětí, která služeb ubytovacího zařízení využila k přechodnému ubytování. Mezi hosty ČSÚ nezapočítává občany ČR ani cizince, kteří využijí ubytovacích služeb pro přechodné ubytování za účelem zaměstnání. Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.