Bolso Turismo Lisboa Travel Market

BTL je největší portugalskou kontaktní platformou v oblasti cestovního ruchu. Nabízí široké veřejnosti možnost výběru nových řešení a prázdninových destinací za vysoce konkurenční ceny. Během akce se uskuteční značné množství aktivit: konference, workshopy, předváděcí akce, obchodní setkání a mnoho dalšího. Na účasti na veletrhu jsme se podíleli ve spolupráci s Jihomoravským krajem.