Lebenslust

Veletrh Lebenslust je zaměřený na širokou veřejnost (B2C) zejména na aktivní seniory (50+). V roce 2019 veletrh navštívilo více než 43 000 návštěvníků (převážně ženy). Mezi hlavní tematické oblasti patří kultura, wellness & beauty, zdraví, cestování, gastronomie, volnočasové aktivity, ad.

I v letošním roce připravila prezentaci České republiky agentura CzechTourism jako náhradu za neuskutečněný veletrh cestovního ruchu Ferienmesse, jenž se měl konat v květnu 2022, byl však letos zrušen, stejně jako v roce 2021. I když byl ve srovnání s veletrhem Ferienmesse stánek opět skromnější, přesto přilákal množství zájemců o Brno a jižní Moravu.

K nejúspěšnějším propagačním materiálům patřil malý průvodce městem a informační brožura o Brně v plastovém obalu, kterou obdrželi návštěvníci s hlubším zájmem o Brno. Z jihomoravských propagačních materiálů byl největší zájem o Lednicko-valtický areál a jihomoravské výletní cíle, dále pak se lidé ptali na Znojmo a Vranov nad Dyjí. Gourmet šel rovněž na odbyt, byť ne v takovém množství.

Veletrh Lebenslust patří k tradičním veletržním akcím ve Vídni, který je zaměřen na věkovou skupinu 50+, a je dobře zapsán v povědomí vídeňských a dolnorakouských seniorů. Účast na tomto veletrhu byla v letošním roce jedinou příležitostí k propagaci města Brna a jižní Moravy ve Vídni v oblasti cestovního ruchu, další příležitostí bude mezinárodní veletrh Ferienmesse, který by se měl uskutečnit v době od 16. do 19. března 2023.