Travel Trade Day 2024

Agentura CzechTourism pořádala i letos výroční incomingový workshop Czechia Travel Trade Day, který se konal ve dnech 29. – 30. dubna 2024. v Hradci Králové.

Czechia Travel Trade Day je úspěšnou platformou pro obchodní schůzky mezi českými podnikateli, regiony a dalšími subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu s mezinárodními kupci.

CzechTourism pořádá tento workshop pravidelně každý rok od roku 2016, s výjimkou let 2020 a 2021, kdy situace ohledně COVID-19 nedovolila uspořádat setkání workshopu. B2B workshopy s kupci, kteří přijíždějí na pozvání CzechTourismu z celého světa, probíhají ve formě předem domluvených schůzek.

Druhá část Travel Trade Day je věnována přímé spolupráci mezi českými podnikateli, regiony a partnery a řediteli zahraničních zastoupení (prezentace nových produktů a jejich možností pro zahraniční trhy, vzájemné synergie v oblasti cestovního ruchu).

Tento akce má významnou mezinárodní účast a sleduje dvě hlavní cíle: přispět k rozvoji obchodních aktivit českých podnikatelů a propagovat bohatou turistickou nabídku Česka. Z tohoto důvodu se Travel Trade Day každý rok zaměřuje na jiný region. Velmi se těšíme na svou opětovnou účast na této významné akci.