TRAVEL

Největší turistická atrakce v Maďarsku probíhá současně s veletrhy karavanů a tématem bude také cyklo a zdravotní turistika. Naposledy poskytla výstava Travel příležitost pro 2 200 odborníků setkat se, navazovat vztahy a poznávat trendy a tendence na trhu a přilákala celkem 27 000 návštěvníků.

Výstava měla hlavní téma – udržitelnost v cestovním ruchu – protože současná situace učinila prioritu udržitelného provozu, což znamená i snižování ekologické stopy, udržitelnost a sociální odpovědnost. Hostem byl BalatonBike365 – Na kole po celý rok kolem Balatonu! Odborné fórum pro zdravotní turistiku pro profesionály diskutovalo o udržitelném rozvoji. Hlavním cílem konference bylo poskytnout ucelený obraz o mezinárodních i domácích trendech a tendencích ve zdravotním cestovním ruchu, prezentovat dobré postupy pro udržitelný rozvoj.

Na veletrhu byl více propagován také projekt Brno Medical. Účast na konferenci nebyla možná, protože konference nebyla v angličtině. Návštěvníci neměli zájem přijímat informace, případně cestovat na jižní Moravu. Účast v následujícím roce proto neplánujeme.