Koronavirus: modely dopadů na cestovní ruch v ČR


Přinášíme vám nejnovější analýzu modelových dopadů na domácí cestovní ruch vyplývající ze světové pandemie koronaviru (COVID-19).

Cílem analýzy je kvantifikovat modelové dopady vlivu světové pandemie COVID-19 na odvětví cestovního ruchu v ČR v roce 2020 a vyčíslit celkové dopady na sektor stravovacích/gastronomických služeb a sektor rekreačních, kulturních, sportovních a ostatních zábavních služeb.

Výpočet je proveden jako expertní propočet na základě informací o současném stavu realizovaných restriktivních opatření a vývoje světové pandemie ke dni 1. 4. 2020 a kombinaci dat o cestovním ruchu v ČR z ČSÚ (Satelitní účet cestovního ruchu), agentury CzechTourism (Tracking příjezdového cestovního ruchu) a společnosti CE-Traffic (geolokační signalizační data mobilního operátora).

Projekce modelových dopadů je uvažována ve čtyřech variantách:

  • Varianta „výchozí“ (rok 2019, tedy situace bez vlivu COVID-19)
  • varianta „červen“ (předpokládá postupné uvolňování opatření do konce května)
  • varianta „září“ (předpokládá postupné uvolňování opatření do konce srpna)
  • varianta „leden“ (předpokládá postupné uvolňování opatření až do konce roku 2020)

Celou analýzu modelových dopadů na odvětví cestovního ruchu najdete zde.

Analýza dopadů koronaviru na cestovní ruch v Jihomoravském kraji ke stažení zde.

#spolutozvladneme