Záchranný plán na podporu cestovního ruchu v ČR


Všechny kompetentní instituce činné v cestovním ruchu ustavičně pracují na tom, jak podpořit odvětví cestovního ruchu v aktuální nelehké situaci. Komunikují s jednotlivými subjekty v našem odvětví a formulují požadavky, které byly ve formě „záchranného plánu“ předloženy Vládě ČR.

Nouzový stav v ČR byl zatím prodloužen do 30. 4. 2020, ale doposud není známý žádný termín, kdy může dojít k postupnému uvolňování zavedených restrikcí. Prodlužování této nejistoty jenom přibližuje konec řady podnikatelských subjektů. Získávání klientů trvá měsíce, závisí na cestovatelském chování a důvěře, kterou nemohou podnikatelé v cestovním ruchu přímo ovlivnit.

Předkládaný „Záchranný plán cestovního ruchu COVID 2020“ je rozdělen do tří oblastí podle časové nutnosti a obsahuje návrhy opatření, která by byla nutná přijmout v jednotlivých resortech, aby bylo možné Záchranný plán realizovat. Tento plán se bude průběžně doplňovat a aktualizovat tak, aby zahrnoval jak všechny podstatné oblasti k řešení, tak i návrhy řešení samotné.

Celý dokument „Záchranný plán cestovního ruchu ČR COVID 2020“ k přečtení zde.

Znění tiskové zprávy „Výzva vládě k záchraně cestovního ruchu“ najdete zde.

#spolutozvladneme