EuroVelo 13 – Iron curtain trail

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. je zapojena do mezinárodního projektu financoveného Evropskou komisí na podporu rozvoje stezky podél železné opony – Eurovelo 13.

Cílem projektu je rozvoj této mezinárodní trasy, podpora tvorby turistických balíčků pro tuto trasu, za účelem výměny informací a zkušeností jsou pořádány jak regionální tak i nadregionální workshopy. Více informací na www.eurovelo.cz a www.eurovelo13.com.

Partneři projektu:

 • European Cyclists´ Federation, Belgie
 • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy, Finsko
 • City Bike OÜ, Estonsko
 • Türisma attistibas valtst agentura, Lotyšsko
 • Vidzemes Türisma Asociacija, Lotyšsko
 • Baltic Bike Travel UAB, Litva
 • Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Landesverband Mecklenburg-Vorpommern, Německo
 • Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Landesverband Sachsen-Anhalt, Německo
 • Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Landesverband Thüringen, Německo
 • Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa“, Polsko
 • Polska Organizacja Turystyczna, Polsko
 • Nadace Partnerství, Česká republika
 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., Česká republika
 • Weinviertel Tourismus GmbH, Rakousko
Leták o EuroVelo 13
Více informací

30.9.2015

V rámci mezinárodního projektu EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail byl vydán nový informační leták o stezce EuroVelo 13 v oblasti jižní Moravy a Weinviertelu.

Leták je v česko-německé jazykové mutaci a můžete si jej zde stáhnout.

Balíčky a programy podél cyklotrasy EuroVelo 13 – Železné opony
Více informací

20.7.2015

Pro turisty i zástupce cestovních kanceláří byly v rámci projektu EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail připraveny návrhy turistických programů i konkrétní balíčky.

Balíčky a programy si můžete prohlédnout na stránkách eurovelo.cz ZDE.

Pozvánka na workshop v Praze
Více informací

17.7.2015

Dovolujeme si Vás pozvat 3. září 2015 na workshop k dálkové cyklotrase EuroVelo 13 – Stezka železné opony, abychom společně vyhodnotili současný stav této cyklotrasy na území České republiky v jednotlivých regionech a marketingové aktivity, které proběhly a probíhají na její podporu. V druhé části se pobavíme o dalším postupu při podpoře a rozvoji této EuroVelo trasy u nás.

BODY programu ·        Vyhodnocení současného stavu trasy EuroVelo 13 v České republice v dotčených krajích·        Realizované projekty na podporu EuroVelo 13·        Představení aktivit s ECF a dalšími partnery na podporu stezky·        Marketingové aktivity k produktu EuroVelo 13 – weby, mapy, brožury apod.·        Plán rozvoje a aktivit v následujících letech a možnosti financování·        Diskuze Těšíme se na setkání s Vámi! Monika Hlávková, CCRJMDaniel Mourek, Nadace Partnerství  Účast potvrzujte na e-mail hlavkova@ccrjm.cz do pátku 14. srpna 2015. Workshop se koná v rámci projektu EuroVelo 13, číslo smlouvy SI2.677283.

Nadregionální workshop v Rize
Více informací

11.5.2015

Ve dnech 7. a 8. května 2015 se konal další nad regionální workshop projektu EuroVelo 13 – Iron Curtain Trail a to v Lotyšsku, v Rize. První den se konal workshop projektových partnerů a tisková konference na podporu trasy EuroVelo, které se účastnil i Michael Cramer, člen Evropského parlamentu, který stál u zrodu této trasy.

Druhý den se konala pro účastníky workshopu exkurze na kole po části dálkové trasy EV 13 v Lotyšsku. Projekt bude ukončen na konci září 2015, čeští partneři ještě uspořádají studijní cestu pro novináře a regionální workshop v Praze.

Nadregionální workshop EV13 v Mikulově
Více informací

22.11.2014

Ve dnech 13. a 14. listopadu 2014 organizovala Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. nadregionální workshop pro projektové partnery zapojené do projektu na podporu stezky železné opony – EuroVelo 13.

Během setkání se projektoví partneři zaměřili na tvorbu turistických balíčků a na marketing stezky. Druhý den vyrazili pak společně i do terénu – na obhlídku značení trasy na jižní Moravě a k novému památníku obětem železné opony nedaleko od Mikulova.