Jižní Morava bez bariér

Cílem projektu „South Moravia – region without barriers“, který byl schválen k podpoře v rámci grantu Evropské komise (SI2.710216) je zmapovat současnou situaci přístupnosti Jihomoravského regionu pro osoby se specifickými potřebami.

Lead Partner: Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.
Partneři: Liga vozíčkářů, Regionální hospodářská komora Brno
Realizace: 19. 9. 2015 – 18. 3. 2017
Alokované prostředky EC: 27 394,51 €

Nejdůležitější výstupy:

  •  Analýza současného stavu přístupnosti vybraných turistických cílů v Jihomoravském kraji
  • vytvoření vzdělávacího semináře pro zástupce turistických cílů a dalších subjektů působících v cestovním ruchu včetně vzdělávacích materiálů
  • study tour pro průvodce v cestovním ruchu a zástupce cestovních kanceláří
  • tištěné propagační materiály
Analýza přístupnosti regionu pro osoby se specifickými potřebami
Více informací

13.7.2018

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, ve spolupráci s Ligou vozíčkářů, provedla aktualizaci dokumentu Analýza současného stavu přístupnosti Jihomoravského kraje pro osoby se specifickými potřebami ve vybraných objektech (turistické cíle a členové RHK Brno).

Dokument vznikl v  rámci projektu South Moravia – region without barriers na základě  dotazníkové šetření a mapování na místě.  

Realizaci šetření i zpracování samotného výstupu v podobě souhrnného dokumentu Analýzy odborně vedl projektový partner Liga vozíčkářů.

Analýza bude i nadále průběžně aktualizována a doplňována o nové objekty také v dalších letech udržitelnosti projektu.

Dokument byl aktualizován v rámci malého projektu South Moravia – region without barriers, poslední aktualizace květen 2018. 

„Jižní Morava bez bariér“ nový propagační materiál projektu
Více informací

10.3.2017

Přijměte pozvání na Jižní Moravu, do malebného kraje s největším počtem kulturních památek, viničních tratí, živých folklórních tradic i hodin slunečního svitu v České republice. Kraje, který je jako stvořený pro rozmanitou dovolenou v čisté přírodě pro všechny bez ohledu na fyzickou zdatnost, pohyblivost či omezenou orientaci.

Přijeďte a nechte se okouzlit přírodními krásami v nepříliš náročném terénu, uchvátit nádherou hradů a zámků či muzeí a galerií s bezbariérovými a haptickými prohlídkami, nebo vtáhnout do časů našich předků v pestrém světě lidových tradic i krojů. Užijte si nevšedních zážitků při návštěvě tajemných jeskyní, archeologických nalezišť nebo vodních radovánek, které jsou připraveny i pro handicapované hosty.

Věříme, že informace obsažené v této publikaci Vám pomohou při plánování poznávacích výletů i rodinných dovolených a že se na Jižní Moravu budete vždy rádi vracet.

Nový propagační materiál byl vydán v české i anglické jazykové mutaci.

Centrála proškolila 25 průvodců v cestovním ruchu
Více informací

2.3.2017

Centrála cestovního ruchu- Jižní Morava,  z.s.p.o., ve spolupráci s Ligou vozíčkářů a Regionální hospodářskou komorou, připravila  Study tour pro průvodce v cestovním ruchu.

 Celodenní study tour se uskutečnila 28. 2. 2017 a zúčastnilo se jí 25 průvodců v cestovním ruchu. Hlavním cílem Study tour bylo poskytnout průvodcům v cestovním ruchu nové informace o přístupnosti vybraných objektů, aby mohli pro své klienty se specifickými potřebami připravit kvalitní a zajímavý program.

První kroky skupiny vedly do Moravského krasu, kde byla připravena prohlídka bezbariérové trasy Punkevních jeskyní a nově otevřeného Domu přírody Moravského krasu s odborným výkladem. Následovala návštěva bezbariérově přístupné Expozice Austerlitz-malé město velkých dějin. Posledním bodem study tour byla návštěva Památníku Mohyla míru v Praci a multimediální expozice v přilehlém muzeum.

Všichni účstníci obdrželi také vytvořené vzdělávací materiály na flash discích.

Pilotní ověření projektu Mikulov
Více informací

24.2.2017

Poslední, čtvrté, pilotní ověření projektu se uskutečnilo dne 21.2.2017 v prostorách mikulovského zámku.

V rámci pilotního ověření získali účastníci informace o metodice mapování bezbariérového přístupu objektů a blízkého okolí pro osoby se specifickými potřebami. Navíc mohli konzultovat konkrétní úpravy svých objektů přímo s expertem na mapování přístupnoti Ligy vozíčkářů.  

Manuál přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami
Více informací

13.2.2017

V rámci projektu „South Moravia-region without barriers“ byl vytvořen Manuál přístupnosti pro osoby se specifickými potřebami. 

Manuál je určen pro všechny, kteří chtějí získat informace ke zlepšení přístupnosti objektu pro osoby se specifickými potřebami.

Pilotní ověření projektu
Více informací

12.1.2017

První tři pilotní ověření vzdělávacího semináře projektu se uskutečnily v Hodoníně, Brně a Blansku. 

V prostorách Okresní hospodářské komory v Hodoníně se dne 13. 12. 2016 uskutečnilo první pilotní ověření vzdělávacího materiálu projektu South Moravia – region without barriers. Hned druhý den, tedy 14. 12. 2016 se uskutečnilo druhé pilotní ověření v prostorách Regionální hospodářské komory Brno, která je partnerem projektu. Třetí pilotní ověření se uskutečnilo dne 11. 1. 2016 v Blansku.

V rámci pilotního ověření získali účastníci informace o metodice mapování bezbariérového přístupu objektů a blízkého okolí pro osoby se specifickými potřebami. Navíc mohli konzultovat konkrétní úpravy svých objektů přímo s expertem na mapování přístupnoti Ligy vozíčkářů. 

Nový propagační leták projektu
Více informací

9.12.2016

Nový propagační letáček projektu  je primárně určen pro provozovatele hotelových a restauračních zařízení a také turistické atraktivity.

Leták byl vytvořen Regionální hospodářskou komorou v Brně, projektovým partnerem. Ke stažení zde.

Pozvánka na pilotní ověření vzdělávacího semináře
Více informací

24.11.2016

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava ve spolupráci s Ligou vozíčkářů a Regionální hospodářskou komorou Brno si Vás dovoluje pozvat na seminář, věnovaný možnostem zlepšení přístupnosti objektů cestovního ruchu pro osoby se specifickými potřebami.

 Seminář povede odborný pracovník Ligy vozíčkářů Ing. Arch. Adam Erben, prostor bude dán také dotazům na konkrétní řešení zlepšení přístupnosti Vašeho objektu.

Celkem se uskuteční 4 semináře věnované tomuto tématu, nyní máte možnost se přihlásit na tři, které se budou konat:

  • dne 13. 12. 2016 v seminární místnosti Okresní hospodářské komory Hodonín, Kasárenská 4, Hodonín, od 10:00 do 12:00 hodin. (Svou účast prosím potvrďte do pondělí 12.12.2016.)
  • dne 14. 12. 2016 v seminární místnosti Regionální hospodářské komory Brno, Výstaviště 405/1, Brno, od 10:00 do 12:00 hodin. (Svou účast prosím potvrďte do pondělí 12.12.2016.)
  • dne 11. 1. 2017 v seminární místnosti hotelu Holiday hotel Macocha, Nádražní 1010/13, Blansko, od 10:00 do 12:00 hodin. (Svou účast prosím potvrďte do pondělí 9.1.2017.)

Semináře jsou pořádány v rámci projektu „South Moravia – region without barriers“, reg. č. SI2.710216, projekt je spolufinancován Evropskou unií. Seminář je bezplatný.

Své přihlášky můžete zasílat na adresu: perdochova@ccrjm.cz

Věříme, že naše pozvání přijmete.

Analýza přístupnosti regionu pro osoby se specifickými potřebami
Více informací

5.10.2016

V rámci projektu South Moravia – region without barriers proběhlo dotazníkové šetření a mapování na místě k identifikaci současného stavu přístupnosti Jihomoravského regionu ve vybraných objektech (turistických cílech a členech RHK Brno), jehož výstupem je Analýza současného stavu přístupnosti regionu pro osoby se specifickými potřebami.

 Realizaci šetření i zpracování samotného výstupu v podobě souhrnného dokumentu Analýzy odborně vedl projektový partner Liga vozíčkářů.

Analýza bude průběžně aktualizována a doplňována o nové objekty také v době udržitelnosti projektu.

Dokument byl vytvořen v rámci malého projektu South Moravia – region without barriers.