Kultura a příroda na Zeleném pásu

Cílem projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (ATCZ74) je propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky.

Lead Partner: Weinviertel Tourismus GmbH

Partneři: Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o., Jihomoravský kraj, Nadace Partnerství, Vysočina Tourism, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Waldviertel Tourismus

Realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Alokované prostředky EFRR: 1 532 080,82 €

Nejdůležitější výstupy:

  • Storytelling – vyprávění příběhů
  • Zlepšení kvality služeb a infrastruktury pro cyklisty v dotčeném území
  • Zlepšení veřejné turistické infrastruktury podél Zeleného pásu
Seminář ve Valticích
Více informací

16.5.2019

Srdečně Vás zveme společně s Nadací partnerství na krátkou prezentaci výstupů projektu česko-rakouské spolupráce „Kultura a příroda na zeleném pásu, ATCZ74“. Seznámíme Vás s obsahem a výstupy projektu, Stezkou železné opony – EuroVelo 13 nebo novým webem www.ev13.eu.

KDY: 6. června 2019, od 10:00 hodin
KDE: Galerie Reistna Valtice

Seminář v Mikulově
Více informací

23.4.2019

Srdečně Vás zveme společně s Nadací partnerství na krátkou prezentaci výstupů projektu česko-rakouské spolupráce „Kultura a příroda na zeleném pásu, ATCZ74“. Seznámíme Vás s obsahem a výstupy projektu, Stezkou železné opony – EuroVelo 13 nebo novým webem www.ev13.eu.


KDY: 30. dubna 2019, od 14:00 hodin
KDE: Městský úřad Mikulov

Semináře v Čížově a Hrušovanech nad Jevišovkou
Více informací

29.3.2019

Srdečně Vás zveme společně s Nadací partnerství na krátkou prezentaci výstupů projektu česko-rakouské spolupráce „Kultura a příroda na zeleném pásu, ATCZ74“. Seznámíme Vás s obsahem a výstupy projektu, Stezkou železné opony – EuroVelo 13 nebo novým webem www.ev13.eu.

Na Znojemsku si můžete vybrat ze dvou míst a časů dne 16. dubna 2019:
KDY: 16. dubna 2019, od 10:00 hodin
KDE: Čížov, Návštěvnické centrum NP Podyjí


nebo
KDY: 16. dubna 2019, od 14:00 hodin
KDE: Hrušovany nad Jevišovkou, nám. Míru 22, Modrý salonek

Workshopy pro průvodce
Více informací

18.3.2019

Dovolujeme si Vás v rámci projektu „Kultura a příroda na zeleném pásu, ATCZ74“ pozvat na workshopy k tématu Stezky železné opony – EuroVelo 13, které se uskuteční ve třech termínech během roku 2019. Workshop se bude stávat z přednášky a krátké vyjížďky na kole. Tento workshop je také součástí programu certifikace průvodců (5 hod/den).  

  • Čtvrtek 11.4. 2019, 9-15: workshop: Šatov, jízda: Šatov Bunkr – Chvalovice sklepy
  • Čtvrtek 18.7. 2019, 9-15: workshop Mikulov, jízda: Mikulov – Valtice
  • Čtvrtek 26.9. 2019, 9-15: workshop Valtice, jízda: z Valtic po EV13
Nové tiskoviny pro cykloturisty v regionu jižní Morava-Weinviertel
Více informací

31.12.2018

Pro potřeby projektu „Kultura a příroda na zeleném pásu“ byly vydány nové tiskoviny regionu jižní Morava-Weinviertel: mapy a brožura s cyklovýlety. Tiskoviny jsou k dispozici v českém a německém jazyce.

V případě zájmu o zaslání těchto materiálů kontaktujte naše Turistické informační centrum – Jižní Morava:

info@ccrjm.cz, +420 542 427 170, Radnická 2, 602 00 Brno

Marketingová strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje
Více informací

1.11.2018

Jednou z aktivit projektu „Kultura a příroda na zeleném pásu“ bylo vypracování podrobné Marketingové strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje (EV 4, EV 9 a EV 13) v úzké spolupráci s odborníky a partnery projektu.

Marketingová strategie bude využita pro další rozvoj EuroVelo tras na území (nejen) Jihomoravského kraje. Strategii si můžete stáhnout na této stránce.

Kultura a příroda na zeleném pásu – tiskoviny
Více informací

19.2.2018

Pro potřeby projektu „Kultura a příroda na zeleném pásu“ byly vydány společné tiskoviny pro úsek od Vyššího Brodu po Hohenau: leták a trhací mapy. Tiskoviny jsou k dispozici v českém, německém a anglickém jazyce.

V případě zájmu o zaslání těchto materiálů kontaktujte naše Turistické informační centrum – Jižní Morava:

info@ccrjm.cz, +420 542 427 170, Radnická 2, 602 00 Brno

Projekt „Kultura a příroda na Zeleném pásu“ – možnost přeshraniční spolupráce
Více informací

2.10.2017

Jihomoravský kraj se zapojil do projektu „Poznejte kulturní a přírodní dědictví příhraničního regionu na Evropském zeleném pásu podél Železné opony na kole“ (ATCZ74, akronym: „Kultura a příroda na Zeleném pásu“), který je realizován v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika pro období 2014-2020.

Vedoucím partnerem projektu je Weinviertel Tourismus GmbH z Dolního Rakouska. Kromě Jihomoravského kraje jsou dalšími projektovými partnery Waldviertel Tourismus, Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, Nadace Partnerství, Jihočeská centrála cestovního ruchu a Vysočina Tourism. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2016, doba realizace projektu je 36 měsíců.

Cílem projektu je spolupráce Jihomoravského kraje a ostatních projektových partnerů v oblasti společné systémové propagace zpřístupněných přírodních a kulturních památek podél cyklostezky EuroVelo 13 za účelem zvýšení prestiže a propagace přeshraničního území.

V rámci projektu se dne 26. září 2017 v Louckém klášteře ve Znojmě konala zahajovací konference, která je jednou z aktivit Jihomoravského kraje v rámci realizace projektu. Šest desítek zájemců z území všech projektových partnerů z České republiky a Rakouska se setkalo v prostorách Dřevěného salónku. Účastníci byli informováni o hlavních cílech a aktivitách projektu, které se uskutečnily od jeho zahájení a které budou realizovány do jeho ukončení.

Za účasti zástupců všech projektových partnerů v odpoledních hodinách se konaly workshopy projektových partnerů, které byly věnovány přípravě významných aktivit pro nastávající období.

 Zdroj: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=348919&TypeID=2