SlowFood-CE

Projekt podpořený v rámci programu Interreg Central Europe (CE936) se zaměřuje na rozvoj kulturního dědictví regionální gastronomie a kulinářství v zapojených místech s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a zvýšení místní sounáležitosti s regionem.

Projektoví partneři:

 • Slow Food – Lead Partner
 • Cittá di Venezia
 • Univerzitá degli Studi di Scienze Gastronomiche
 • Dubrovačka Razvojna Agencija DURA D.O.O.
 • Udruga Kinookus
 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o.
 • Slow Food Brno
 • Gmina Miejska Kraków – Urzad Miasta Krakowa
 • Slow Food Polska
 • Kecskemét Megyei Jogú Város Onkormányzata
 • Kiskunsági Hagyományorzo, Kézmuves és Turisztikai Egyesulet Convivium Kiskunság


Stručný průvodce smyslovým učením
Více informací

14.7.2019

Materiál pro školy vytvořený v rámci pilotních aktivit projektu. Smysly hrají v našich každodenních životech zásadní roli. Tato role má klíčový vliv na to, jak se rozhodujeme a jak žijeme. Přípravili jsme manuál, takového rádce pro školy, jak učit děti pracovat se svými smysly. Rozvíjet je a využívat naplno zrak, čich, hmat, chuť a sluch.

Stručný průvodce smyslovým učením je určen školám a byl vytvořen v rámci pilotních aktivit projektu “SLOW FOOD – CE: kultura, dědictví životní prostředí a jídlo”.

Platforma Food Paths Network
Více informací

28.5.2019

Prostřednictvím informačního portálu Food Paths Network (FPN) https://foodpathsnetwork.slowfood.com/#, vytvořenou díky projektu Slow Food-CE, chce hnutí Slow Food ukázat a sdílet společné postupy na poznávání, zlepšování a propagaci místního gastronomického kulturního dědictví. FPN nabízí městům kdekoli v Evropě vytvořit vlastní postupy.

Platforma
Platforma Food Paths Network nabízhí pracovní metodu, sestávající z modelového postupu a několika konkrétních vzdělávacích školení.

Modelový postup byl ověřen v rámci projektu Slow Food-CE v pěti městech (Brno, Dubrovník, Kecskemét, Krakov a Benátky) a má tři fáze:

 • Poznat: prostřednictvím výzkumu rekonstruovat historické, kulturní, sociální a ekonomické souvislosti dané oblasti.
 • Chránit: prostřednictvím terénní práce a video rozhovorů dokumentovat orální znalosti a dovednosti v příslušné oblasti a mapovat biologickou rozmanitost produktů, které patří k místnímu gastronomickému kulturnímu dědictví.
 • Zhodnotit: zvyšovat hodnotu produktů, znalostí a tradicí a prostřednictvím řízení propagačních nástrojů hodnotu předávat příjemcům.

Vzdělávání nabízí soubor příkladů dobré praxe a osvědčených postupů pro posílení a podporu místního gastronomického kulturního dědictví ve čtyřech oblastech:

 • Veřejné trh, farmářské trhy, na kterých řemeslní výrobci a producenti nabízí své výrobky přímo zákazníkům;
 • Vzdělávání o jídle, zahrnující vzdělávací aktivity pro děti, mládež a rodiny;
 • Udržitelný turismus, který zahrnuje historické a kulturní dědictví, chráněná přírodní území nebo zemědělské oblasti;
 • Kulturní události spojené s jídlem.

Města, která by chtěla metodu využít, mohou kontaktovat slowfoodce@slowfood.it. Získají přístup k jedinečnému online kurzu, prostřednictvím kterého se dozví o postupech a způsobech, jak zhodnocovat a propagovat místní gastronomické dědictví.

Rádi bychom, abyste platformu FPN co nejvíce otestovali a dali nám vědět, zda by mohla být užitečným nástrojem pro vaše město a zda si dokážete představit přijetí metodiky na podporu gastronomického kulturního dědictví ve vaší oblasti.

Propagace gastronomického dědictví – seminář
Více informací

26.2.2019

V rámci projektu Slow Food Central Europe financovaného z programu Interreg Central Europe proběhne v Brně seminář na téma zapojování místních aktérů do propagace gastronomického dědictví. Seminář se uskuteční ve čtvrtek, 7. března 2019 od 9 do 11 hodin v sále Nadace Partnerství na ulici Údolní 33.

Do projektu Slow Food Central Europe jsou zapojena města Krakow (Polsko), Dubrovník (Chorvatsko), Kecskemét (Maďarsko), Benátky (Itálie) a Brno (Česká republika). V průběhu roku 2019 se každé město chystá testovat inovativní a společensky orientovaná řešení, která zpropagují gastronomické dědictví ve veřejném prostoru, a to tak, že realizují pět tzv. pilotních akcí. Akcemi se rozumí konkrétní činnost v souladu s filozofií Slow Food, která se zaměřuje na podporu specifických charakteristik místní gastronomie, jejích kořenů a kulturního dědictví.

Na semináři s názvem „Zapojení místních aktérů do propagace gastronomického dědictví: kritické otázky a řešení pro rozvoj nadnárodní strategie“, budou jednak představeny pilotní akce všech zapojených měst, jednak se bude diskutovat o tom, že jídlo a gastronomie mohou být důležitými nástroji pro místní strategie udržitelného rozvoje.

Ivo Kara-Pešić z chorvatského spolku Kinookus představí plánované aktivity v Dubrovníku s názvem „Jídlo jako most mezi hmotným a nehmotným dědictvím“. „Chutě a gastronomické zážitky na Zelném trhu v Kecskemétu“ představí Beáta Borbély, zástupce města Kecskemét. Aktivity, které proběhnou v Brně pod názvem „Ochutnejte a poznejte rozmanitost jižní Moravy“ představí Tom Václavík ze spolku Slow Food Brno. Szymon Gatlik, zástupce města Krakov, se ve své prezentaci s názvem „Gastronomické dědictví: šance na vyrovnání negativních důsledků moderního turistického ruchu“ zamyslí nad možnostmi gastronomie v turistice. Možnosti využívání gastronomie v rozvoji regionů ve své přednášce s názvem „Jídlo a gastronomie jako klíčové nástroje pro místní strategie udržitelného rozvoje“ představí Isabella Marangoni z italských Benátek. Podobnému tématu se bude věnovat i Vít Hrdoušek z MAS Strážnicko ve své přednášce „Krátké dodavatelské řetězce, místní produkty a rozvoj území Jižní Moravy z pohled MAS“. Přednáškový program uzavře Ivo Bednář, Vedoucí Oddělení cestovního ruchu a zahraničních vztahů města Brno ve svém příspěvku „Brno jako turistická a gastronomická destinace“.

Seminář proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení a vstup je zdarma.

Projekt EU “SLOW FOOD – CE: kultura, dědictví životní prostředí a jídlo” je financován z programu EU Interreg Central Europe, který podporuje spolupráci mezi regiony střední Evropy, a trvá po 3 roky – od 1. června 2017 do 31. května 2020. Smylsem projektu je zahrnout veřejné a soukromé aktéry v pěti městech střední Evropy (Benátky, Dubrovník, Brno, Krakov a Kecskemét), tak aby byla vytvořena a sdílená společná metodologie pro identifikaci zdrojů nehmotného kulturního dědictví souvisejícího s jídlem a návrh modelu, který by byl schopen chránit a zvyšovat tradiční potraviny a jejich produkci.

Kontakty:
Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava: Pavel Růžička, pavel.ruzicka@taktiq.com, 775 700 103
Slow Food Brno: Tom Václavík, tom@slowfoodbrno.cz, 776 760 700
Slow Food International Press Office : internationalpress@slowfood.it, +39 0172 419 645
Twitter: @SlowFoodPress

Další informace:
Slow Food je globální hnutí a organizace, jejíž vizí je svět zpřístupňující všem lidem konzumaci takového jídla, které je zdravé pro ně, pro ty, kteří jej pěstují, i pro planetu. Slow Food zahrnuje milion aktivistů, kuchařů, odborníků, mladých lidí, zemědělců, rybářů a akademiků z více než 160 zemí.

Projekt SlowFood-CE je financován EU programem Interreg Central Europe.
Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nese organizace Slow Food, EU nenese odpovědnost za jakékoli použití informací, které obsahuje.

Nástroje na valorizaci gastronomického kulturního dědictví
Více informací

7.1.2019

Projektovými partnery byly vytvořeny nástroje na valorizaci gastronomického dědictví.

    Předkládáme jejich přehled: 

Zapojte se do katalogu farmářů a výrobců potravin z jižní Moravy
Více informací

1.1.2019

Centrála cestovního ruchu-jižní Morava, z.s.p.o. se SlowFood Brno připravuje v rámci projektu Slow Food – Central Europe online a tištěný katalog farmářů a řemeslníků, kteří produkují kvalitní zemědělské produkty a tradiční potraviny na území Jižní Moravy. V katalogu budou uvedeny kontakty na dodavatele a přehled jeho nabídky produktů.

Díky katalogu budou moci kuchaři v gastronomických provozech a v provozech veřejného stravování vybírat dodavatele produktů na přípravu pokrmů a pomohou tak zachovávat gastronomické dědictví regionu Brna a jižní Moravy. Producenti budou prezentováni v online katalogu na webových stránkách www.ochutnejtemoravu.eu a v tištěné verzi katalogu.

Podmínky pro zařazení do katalogu:

 • Jste zemědělec nebo malý a středně velký potravinářský podnik, tj. subjekt s počtem maximálně 250 zaměstnanců.
 • Máte sídlo a provozovnu v Jihomoravském kraji.
 • Jste schopen zajistit dodávku svých produktů a výrobků do gastronomických provozů a provozů veřejného stravování (školy, nemocnice, domovy seniorů apod.) v Brně.
 • Vaše produkty a/nebo výrobky splňují tato kritéria:
  • minimálně 70% podíl surovin původu z Jihomoravského kraje,
  • potravinářský výrobek byl vyroben v regionu Jihomoravského kraje,
  • jsou výjimečné svou tradiční recepturou typickou pro Jihomoravský kraj, originálním výrobním postupem, tradičním způsobem hospodaření nebo použitou regionální surovinou,
 • Do stanoveného termínu vyjádříte zájem o zařazení.

Pro deset zemědělců či výrobců potravin, splňujících výše uvedená kritéria, nabízíme vytvoření krátkého (do 3 minut) video medailonku, který budu součástí prezentace v online katalogu.

Pokud splňujete předepsané podmínky a máte zájem o zařazení do katalogu, vyjádřete svůj zájem nejpozději do 30.3.2019 na e-mail adresu tom@slowfoodbrno.cz. Výroba video medailonku bude nabídnuta prvním deseti zájemcům, splňujícím kritéria výše. V případě dotazů se prosím obraťte e-mailem na tom@slowfoodbrno.cz.

Pozvánka na 3. setkání pracovní skupiny
Více informací

19.11.2018

Dovolte nám pozvat Vás jménem Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. a organizace Slow Food Brno na setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food CE.

Tentokrát bychom Vás rádi seznámili s výsledky dosavadního počínaní a představili hlavní aktivity projektu, tzv. pilotní akce, které plánujeme realizovat především v následujícím roce. 

Cílem pilotních akcí je pozvednout povědomí a zvýšit hrdost na gastronomické dědictví jihomoravského regionu mezi žáky škol, učiteli a širokou veřejností. Snahou je ukázat, že jižní Morava může být bohatým zdrojem rozmanitých zemědělských produktů, které skvěle chutnají a mají důležité místo v našich kuchyních. Do realizace bychom rádi zapojili co nejvíce aktérů a využili možných synergií v organizaci a propagaci, aby měly aktivity co největší dopad. Připravte se prosím na diskusi, jak se vaše organizace může do realizace pilotních akcí zapojit.

Co: setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food CE

Kdy: čtvrtek, 29. 11. 2018 od 10 do 12 hodin

Kde: Tržnice Brno, zasedací místnost ve 4. patře, vstup výtahem je z ulice Mečová  

Program:

 • Úvod – Tom Václavík – Shrnutí dosavadní činnosti
 • Modul 1- Valorizace – Co a Jak – specifičnost valorizace kulturních
  hodnot s důrazem na nehmotné dědictví, Slow food myšlenka a
  projekty, představení klastrů
 • Modul 2 – Veřejné trhy – role veřejných trhů ve valorizaci
  gastronomického a kulturního dědictví (kritéria a jednotlivé
  kroky k založení Slow food trhu)
 • Modul 3 – Kuchaři a šéfkuchaři – role kuchařů a šéfkuchařů ve
  valorizaci gastronomického a kulturního dědictví
 • Modul 4 – Vzdělávání v oblasti gastronomie – role vzdělávání
  v oblasti gastronomie ve valorizaci gastronomického a
  kulturního dědictví (Slow food zkušenosti)
 • Modul 5 – Trvale udržitelný cestovní ruch – role trvale udržitelného
  cestovního ve valorizace gastronomického a kulturního dědictví
  (Slow food cestovní kritéria a zásady)
 • Diskuze

Svoji účast na setkání pracovní skupiny, prosím, potvrďte nejpozději do 25. 11. 2018 na adresu info@ccrjm.cz.  

Těšíme se na setkání s Vámi, Za projektové partnery tým Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava & Tom Václavík za Slow Food Brno  

Lokální potraviny a gastronomické dědictví se šíří
Více informací

24.9.2018

Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Itálie a Polsko podniknou společné kroky v rámci projektu EU “Slow Food Central Europe”.

Projekt EU Slow Food Central Europe* byl oficiálně představen médiím na tiskové konferenci 22. září v Turíně (Itálie) na festivalu Terra Madre Salone del Gusto. Projektu se účastní města Krakow (Polsko), Dubrovník (Chorvatsko), Kecskemét (Maďarsko), Benátky (Itálie) a Brno (Česká republika).

V této fázi se každé město chystá testovat inovativní a společensky orientovaná řešení, která zpropagují gastronomické dědictví ve veřejném prostoru, a to tak, že realizují pět tzv. pilotních akcí. Akcemi se rozumí konkrétní činnost v souladu s filozofií Slow Food, která se zaměřuje na podporu specifických charakteristik místní gastronomie, jejích kořenů a kulturního dědictví.

Popis pilotních akcí v jednotlivých regionech:

POLSKO – Kulinářství Krakov. Dědictví na talíři
Projekt vytváří nové turistické destinace prostřednictvím gastronomického a stravovacího dědictví, diferencuje městskou turistickou nabídku a nabádá k objevování nových čtvrtí města. Kromě turistů cílí projekt také na Krakovské obyvatele, kteří vyhledávají “lepší, čistější a férovější” způsoby života ve městě. Do projektu se zapojí odlišné oblasti Krakova, zejména starobylé čtvrti, ale také ty části, které jsou zajímavé z pohledu gastronomického dědictví (např. najdeme v nich např. farmářské potravinové trhy) nebo předměstské a metropolitní okrsky.

Fakt, že Krakov je Evropským městem gastronomické kultury v roce 2019, dodává projektu další hnací sílu. Navíc, na festivalu Terra Madre del Gusto proběhne v Terra Madre Kitchen prezentace kulinářských specialit Krakovského gastronomického dědictví.

Účelem projektu je zpracovat příběhy a vyprávění pramenících z gastronomického dědictví. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Web s informacemi o Krakovském gastronomickém dědictví a průvodcem
 • Místního průvodce pro zodpovědnou spotřebu,
 • Krakovskou verzi Slow Planet aplikace
 • Zahájení Slow District Alliance

ČESKÁ REPUBLIKA – Ochutnejte rozmanitost Jižní Moravy
Záměrem projektu je pozvednout povědomí o významnosti gastronomického dědictví jihomoravského regionu mezi žáky škol, učiteli a širokou veřejností: cílem je zvýšit jejich porozumění kulturních a sociálních aspektů lokálních potravin a posílit zapojení místních farmářů a řemeslníků do regionální ekonomiky. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Slow Food vzdělávací balíček “K počátkům chuti”, který slouží jako výukový nástroj pro učitele. Balíček zahrnuje metodické materiály i video a audio nástroje pro učitele.
 • Praktické dílny pro děti a veřejnost, které ukáží a naučí techniky tradičního lokálního vaření, přípravy jídla a konzervace potravin. Úmyslem je propojit farmáře, kuchaře a konzumenty tak, aby si společně užili radost z vaření lokálních čerstvých sezonních potravin.
 • Školní farmářský trh, aneb skutečný trh koncipovaný tak, aby dal žákům příležitost ponořit se do vzrušujícího podnikatelského plánu. Žáci si trh zorganizují, postaví svoje vlastní stánky, prodají to, co si vypěstují či upečou, a pozvou místní producenty, aby prodávali svoje zboží. Veřejnost bude pozvána, aby trh navštívila a nakoupila čerstvou lokální produkci. Trh proběhne začátkem října 2019 v Brně.
 • Kuchařka “Chutě ročních období” s rozličnými recepty typickými pro Brno a region Jižní Morava, která bude upraveny pro profesionální využití v gastronomii a školních jídelnách. V kuchařce najdete obrázky, seznamy ingrediencí a postupy příprav. Kuchařka bude rovněž k dispozici on-line, tak aby ji mohl použít jakýkoliv kuchař.
 • Online katalog farmářů a řemeslníků, kteří produkují zdravé, čisté a férové potraviny na území Jižní Moravy. Kuchaři ve veřejném stravovacím provozu si díky katalogu budou moci vybírat produkty, ze kterých budou připravovat zdravé a chutné pokrmy, a pomohou tak zachovat gastronomické dědictví region Jižní Moravy.
 • Ochutnávkové exhibice sezónních a místních potravin se budou konat ve spolupráci s Mendlovou univerzitou v Brně, resp. její Zahradnickou fakultou v Lednici. Exhibice nabídnou ochutnávky, prezentace studentů z této univerzity a kuchařské workshopy. Očekává se, že je navštíví školáci během pracovních dní, široká veřejnost pokryje víkendy.

MAĎARSKO – Příchutě a gastronomické zážitky na Zeleném trhu v Kecskemétu
Zelený trhu v Kecskemétu patří mezi důležité veřejné prostory, kde jsou ve velkém měřítku přítomni farmáři a lokální producenti z regionu. Záměrem projektu je přitáhnout pozornost lidí k důležitosti dlouhotrvajících a tradičních hodnot, k podstatnosti konzumace vysoce kvalitních lokálních produktů, ale také k tomu, aby se vyhnuli kupování geneticky modifikovaných potravin, či zdravotně nebo environmentálně závadným importovaným potravinám.

To by mělo vyústit v nárůst návštěvníků trhu a v získání většího uznání a podpory pro lokální producenty a jejich produkty. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Akce pro rodiny na trhu spojené s vařením a ochutnáváním poskytnutým producenty
 • Profesionální semináře pro děti školou povinné, které posílí povědomí o významnosti konzumace zdravých a sezónních potravin, lokálně produkovaných, s příklady ovoce a zeleniny, které lze najít na tomto trhu
 • Kuchařský program se studenty na střední škole Széchenyiho Istvána se zaměřením na cestovní ruch a veřejné stravování
 • Ochutnávky pro děti z mateřských škol společně s prezentováním deskové hry s tématikou místních potravin a folklóru (o fauně a flóře). Skrze děti lze ovlivnit přístup rodičů
 • Letní kempy pro děti organizované na trhu, kde je možné dětem představit prodávané a lokálně produkované zboží

CHORVATSKO – Městská krmítka
Projekt zahrnuje organizaci a zahájení multimédiální výstavy věnované kulturnímu dědictví z okolí Dubrovníku (území dřívější Republiky Dubrovník). Účelem výstavy je přitáhnout pozornost širší veřejnosti k rozsáhlému kulturnímu pokladu, který byl podceňován a téměř zanikl. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • Video rozhovory s vybranými místními farmáři a producenty, kteří stále využívají tradiční postupy výroby
 • Ochutnávka vybraných produktů a jídel zmíněných v rozhovorech
 • Vypracování analýzy z psaných dokumentů, vědeckých i populárně naučných, a z diskuze s lokálními experty z gastro – kulturního dědictví, která vytvoří historickou ilustraci situace napříč stoletími,
 • Investice do infrastruktury, která podpoří produkci místních a tradičních potravin, jejich propagaci, distribuci a umístění na trhu na regionální úrovni.

ITÁLIE – APPetit v Benátkách: zátoka chutí a dědictví
Za cíl projektu se pokládá zhodnocení a záchrana Zátoky gastronomického kulturního dědictví, a to tím způsobem, že se vytvoří rozsáhlé objevitelské trasy adresované k rezidentům, studentům a turistům, kteří se zaměřují na specifické benátské produkty a kuchyni. Toho pomůže dosáhnout široká škála nástrojů zahrnující:

 • 2 objevitelské itineráře, které budou sestaveny pro ostrovy S. Erasmo a Pellestrina
 • Na každém ostrově se nainstalují 3 ukazovatele, které představí objevitelské trasy
 • V centrálních oblastech se nainstaluje 10 informačních tabulí obsahujících popis lokálních produktů a gastronomie
 • Tvorba mobilní aplikace pro virtuální tematické itineráře

*Projekt EU “SLOW FOOD – CE: kultura, dědictví životní prostředí a jídlo” je financován z programu EU Interreg Central Europe, který podporuje spolupráci mezi regiony střední Evropy, a trvá po 3 roky – od 1. června 2017 do 31. května 2020. Smylsem projektu je zahrnout veřejné a soukromé aktéry v pěti městech střední Evropy (Benátky, Dubrovník, Brno, Krakov a Kecskemét), tak aby byla vytvořena a sdílená společná metodologie pro identifikaci zdrojů nehmotného kulturního dědictví souvisejícího s jídlem a návrh modelu, který by byl schopen chránit a zvyšovat tradiční potraviny a jejich produkci.  

Kontakty :

 • Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava: Helena Kubíčková, kubickova@ccrjm.cz, 725 488 889
 • Slow Food Brno: Tom Václavík, tom@slowfoodbrno.cz, 776 760 700
 • Slow Food International Press Office : internationalpress@slowfood.it, +39 0172 419 645
 • Twitter: @SlowFoodPress

Další informace:
Slow Food je globální hnutí a organizace, jejíž vizí je svět zpřístupňující všem lidem konzumaci takového jídla, které je zdravé pro ně, pro ty, kteří jej pěstují, i pro planetu. Slow Food zahrnuje milion aktivistů, kuchařů, odborníků, mladých lidí, zemědělců, rybářů a akademiků z více než 160 zemí.

Projekt SlowFood-CE je financován EU programem Interreg Central Europe.
Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nese organizace Slow Food, EU nenese odpovědnost za jakékoli použití informací, které obsahuje.

 

Projekt Slow Food-CE v červnu završil první rok realizace
Více informací

3.9.2018

Mezinárodní projekt Slow Food-CE oslavil v červnu své první narozeniny.  Rok, během kterého se podařilo stanovit přesný harmonogram realizace, definovat cíle a prostředky a připravit cestu k dokončení projektových aktivit v roce 2020.

Projekt Slow Food-CE je společnou iniciativou zaměřenou na podporu a ochranu gastronomického dědictví ve střední Evropě, regionu, který prochází obrovskými změnami, s mnoha tradicemi v ohrožení. Každé z pěti měst v pěti středoevropských zemích má za úkol prostřednictvím terénní práce a výzkumu vypracovat program mapování a uchování gastronomického dědictví svého regionu. Každé město se stane majákem ve svém regionu v oblasti uchovávání gastronomických tradicí a příkladem pro další města.

Organizace Slow Food ve své úloze vedoucího partnera koordinuje a organizuje projekt a pomáhá skupinám v každém městě vyjasnit jejich roli. Na letošním mezinárodním festivalu Terra Madre Salone del Gusto budou představeny plody roční práce v projektu. Každý z partnerů předloží plán aktivit pro následující rok. Aktivity projektu Slow Food-CE, které budou na festivalu Terra Madre Salone del Gusto realizovány, budou příležitostí pro každého z partnerů představit svůj region a rozsah své činnosti. Každý partner zaměřil své pilotní akce na jinou oblast gastronomie.  V Brně bude cílem aktivit vzdělávání o rozmanitosti a bohatství plodů jižní Moravy se zaměřením na vzdělávání žáků.

Pilotní akce mají za cíl vypíchnout zásadní prvek celého Slow Food-CE projektu. Nejde totiž jen o sbírání dat a mapování městských gastronomických scén, značené úsilí věnujeme také k průzkumu způsobů, jakými se stravují místní lidé v každodenním životě a v srdcích našich měst. Zástupci měst, která se projektu účastní a pro která pilotní akce vznikají, doufají, že akce nejen nastartují dlouhodobou inciativu, ale že rovněž poslouží jako model pro budoucnost. Jestliže se totiž projekt jako celistvý proces osvědčí, měla by jej přijmout další města ve střední Evropě, s reálnými a hmatatelnými výsledky na konci.

Více v tiskové zprávě níže:

Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko bude mít zastoupení na Terra Madre Salone del Gusto

Delegace asi 50 osob se zúčastní nejdůležitější mezinárodní události věnované kultuře a tradici jídla. Dvanáctý ročník akce Terra Madre Salone del Gusto, kterou organizuje hnutí Slow Food ve spolupráci s piemontským krajem a městem Turín, se bude konat od 20. do 24. září 2018 v italském Turínu. V tomto městě se setká více než 5 000 delegátů ze 140 zemí, více než 800 vystavovatelů, 300 prezidií Slow Food a 500 potravinářských komunit sítě Terra Madre.

V delegacích Slow Food z Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska budou zástupci rodinných farem, výrobci, kuchaři, členové sítě Slow Food Youth Network (SFYN), studenti a zástupci institucí. V Turínu se objeví také Philipp Braun, mezinárodní rada rakouského Slow Food pro střední Evropu. Pokud jde o Terra Madre Salone del Gusto, pan Braun říká: „Jsem mimořádně hrdý na to, že patřím k mezinárodní síti, jakou je Slow Food, a reprezentuji delegaci, která se zúčastní akce Terra Madre Salone del Gusto 2018. Téma tohoto 12. ročníku zní Potravinami ke změně a jsem si jistý, že díky výměně nápadů a dialogu s lidmi, kteří se liší kulturou, jazykem i zvyky, bude každý z nás po návratu domů obohacen a naplněn novým nadšením pro usilování o lepší budoucnost naší planety.“

V průběhu Terra Madre Salone del Gusto bude představen projekt Slow Food – Central Europe, který zahrnuje Polsko, Maďarsko, Itálii, Chorvatsko, Českou republiku a 11 partnerů. Tento partnerský projekt je financován Evropskou unií a jednotně pracuje na vývoji společné, nadnárodní strategii propagování potravinového a gastronomického kulturního dědictví střední Evropy. Delegáti z těchto zemí se zúčastní fóra Terra Madre Food and the City (Potraviny a město) (22. září ve 22:30 – Torino Lingotto Fiere), na kterém pomohou demonstrovat, jak lze integrovat gastronomické kulturní dědictví do příslušných městských koncepcí. Projekt Slow Food Central Europe bude navíc představen novinářům na tiskové konferenci, která se uskuteční v sobotu 22. září v 16:00.

V rámci Mezinárodního tržiště ve veletržním centru Lingotto Fiere a v hale Oval budou veřejnosti k dispozici některé produkty z těchto zemí k ochutnání a ke koupi. Delegáti z Polska zastupující krakovský farmářský trh Targ Pietruszkowy přivezou řadu místních produktů včetně sýra Oscypek (prezidium Slow Food), který se vyrábí z ovčího mléka pocházejícího z plemene Racka. Komunita Slow Food Pálava z České republiky představí pivo Mamut. Komunita Slow Food Tatry ze Slovenska představí karpatský sýr Ovčia bryndza (Archa chuti), pařený sýr Parenica (Archa chuti) z podpoľanského kraje a piva z mikropivovaru Buntavar, který se nachází v městečku Svit. Maďarsko bude reprezentováno klobásou Mangalica (prezidium Slow Food), která se stane také jedním z protagonistů chuťové dílny From Hungary to South Africa: Meat Preservation Techniques Compared – Au Naturel (Od Maďarska po Jihoafrickou republiku: porovnání technik přírodního konzervování masa) (21. září v 19:00 – Torino Lingotto Fiere). V rámci tržiště bude jeden stánek vyhrazen projektu Slow Living Hungary: bude přítomno osm komunit Terra Madre, které vystaví různé místní, tradiční maďarské produkty, například přírodní džem ze švestek a černých třešní z vesnic Noszvaj a Szomolya, původní stepní skot z vesnice Egerszólát, tradiční sýry ze syrového mléka z krajů Mátra a Eger, papriku z měst Kalocsa a Szeged a med z hradu Graefl a biofarmy poblíž jezera Tisza. Tyto tradiční produkty budou doplněny výběrem maďarských vín z vinařských oblastí Eger, Szekszárd, Tokaj a Mátra.

Mezinárodní tržiště bude hostit kuchyně Terra Madre, které na jednom místě soustředí to nejlepší ze světové gastronomie. Kuchaři ze čtyř kontinentů budou připravovat autentické pokrmy s využitím produktů ze svých domovských zemí. Paulina Gulajska, šéfkuchařka a členka krakovského farmářského trhu Targ Pietruszkowy, společně s Adamem Chrząstowskim, bývalým šéfkuchařem a spolumajitelem úspěšné krakovské restaurace Ancora, přivezou do Turína chuť polské kuchyně.

Tlukoucím srdcem letošního Terra Madre Salone del Gusto budou tematické oblasti #foodforchange věnované pěti hlavním tématům, které stanovilo hnutí Slow Food: Slow Meat (Zdravé maso), Slow Fish (Zdravé ryby), Seeds (Semena), Food and Health (Potraviny a zdraví) a Bees and Insects (Včely a hmyz). Delegáti ze středoevropských zemí se zúčastní následujících událostí:

Stefan Wojcicki, výrobce a člen krakovského farmářského trhu Targ Pietruszkowy, se v rámci tematické oblasti Semena zúčastní fóra Terra Madre Nuts and Oil Seeds (Ořechová a olejová semena) (20. září ve 14:00 – Torino Lingotto Fiere); na tomto setkání bude moci veřejnost prozkoumat rozsáhlou a širokou skupinu semen a jejich vlastností.

V rámci tematické oblasti Potraviny a zdraví a stánku zaměřeného na školní jídelny vystoupí: 

Blanka Turturro, předsedkyně Slow Food Prague, která společně s dalšími delegáty spustila projekt Jídelna snů a která se zúčastní fóra Terra Madre Sugar Tax and Slow Snacks: How We Can Fight Junk Food (Daň z cukru a zdravé svačiny: jak můžeme bojovat s nezdravými jídly) (23. září v 11:00 – Torino Lingotto Fiere)..

Tomáš Václavík, předseda Slow Food Brno a projektový manažer projektu Slow Food-CE, který se zúčastní fóra Terra Madre School Canteens: Best Practices and The State of The Art (Školní jídelny: osvědčené postupy současný stav vývoje) (22. září v 15:30 – Torino Lingotto Fiere), na němž se bude diskutovat o významu školních obědů s ohledem na rostoucí počet žáků, kteří konzumují alespoň jedno jídlo mimo domov.

Chuťové dílny a školy vaření jsou placené akce, účast na nich lze zakoupit online; tematická fóra Terra Madre jsou vedena delegáty této sítě a jsou přístupná veřejnosti do celkového počtu volných míst. Kliknutím na tento odkaz přejdete na seznam dostupných akcí, který je neustále aktualizován.

Kontakty :

Slow Food Brno: tom@slowfoodbrno.cz, 776 760 700

Slow Food International Press Office

internationalpress@slowfood.it, +39 0172 419 645

Twitter: @SlowFoodPress

Další informace:

Terra Madre Salone del Gusto je akce organizovaná městem Turín, hnutím Slow Food a piemontským regionem ve spolupráci s MIPAAF (italským Ministerstvem pro zemědělskou, potravinovou a lesnickou politiku). Může se konat díky mnoha sponzorům, mezi něž patří oficiální partneři, GLEvents-Lingotto Fiere, IREN, Lavazza, Lurisia, Parmigiano Reggiano, Pastificio Di Martino a Quality Beer Academy; s podporou Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino, Associazione delle Fondazioni di Origine Bancaria del Piemonte a Coldiretti a s přispěním IFAD, Evropské unie a CIA (Confederazione Italiana Agricoltori).

Slow Food je globální hnutí a organizace, jejíž vizí je svět zpřístupňující všem lidem konzumaci takového jídla, které je zdravé pro ně, pro ty, kteří jej pěstují, i pro planetu. Slow Food zahrnuje milion aktivistů, kuchařů, odborníků, mladých lidí, zemědělců, rybářů a akademiků z více než 160 zemí. 

Projekt SlowFood-CE je financován EU programem Interreg Central Europe.

Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nese organizace Slow Food, EU nenese odpovědnost za jakékoli použití informací, které

Videorozhovory z mapování gastronomického dědictví města Brna
Více informací

31.8.2018

CCRJM ve spolupráci se SlowFoodBrno se v rámci projektu SlowFood-CE prostřednictvím výzkumu snažila identifikovat a zdokumentovat gastronomické kulturní dědictví svého města a regionu. Druhá část mapování byla realizována pomocí videorozhovorů.

Rozhovory s producenty a zajímavými osobnostmi vzniklé v rámci mapování gastronomického dědictví můžete shlédnout zde:

Zpráva z mapování gastronomického kulturního dědictví Brna
Více informací

16.7.2018

CCRJM ve spolupráci se SlowFoodBrno se v rámci projektu SlowFood-CE prostřednictvím výzkumu snažila identifikovat a zdokumentovat gastronomické kulturní dědictví svého města a regionu. Specifickým cílem průzkumu bylo zmapovat historický vývoj a současnost místního potravinového systému od výroby až po spotřebu a jemu odpovídající ekonomické a společenské prostředí.

Mapování proběhlo prostřednictvím rekonstrukce historického, kulturního, sociálního a ekonomického kontextu s využitím bibliografických, archivních, fotografických, audiovizuálních a ikonografických zdrojů a informací dostupných v knihovnách, archivech, na univerzitách, ve studijních centrech, uměleckých galeriích apod.

Projekt Slow Food-CE v pěti středoevropských městech je v plném běhu
Více informací

28.5.2018

V pěti zúčastněných evropských městech (Brně, Dubrovníku, Kecskemétu, Krakově a Benátkách) byly vytvořeny místní pracovní skupiny s cílem tvořit synergie mezi místními aktéry (výrobci, maloobchodníky, neziskovými organizacemi a činiteli v sektoru kultury) a identifikovat a propagovat tradiční potraviny a místní produkty jako nehmotné kulturní dědictví.

Tři města uspořádala své první školení, aby poskytla technický rámec a metodické pokyny pro mapování místního gastronomického dědictví. Školení byla příležitostí představit nástroje projektu zaměřené na identifikaci a posílení místních produktů a také na nabídku obsahu a praktických pokynů různým skupinám uživatelů (institucím, podnikatelům, profesním sdružením, občanským organizacím apod.) pro průzkum gastronomického kulturního dědictví. 28. března se Tržnici Brno setkali zástupci města Brna, krajské správy, gastronomických a zemědělských škol a obchodníků s vínem a potravinami, aby diskutovali o možnostech spolupráce při mapování a rozvoji gastronomického dědictví Brno a jižní Moravy.

Setkání umožnilo účastníkům podělit se o své znalosti o místním gastronomickém dědictví a diskutovat o způsobech, jak jej integrovat do udržitelného rozvoje města. Dne 28. dubna proběhlo na kecskemétském trhu (která letos oslaví 650. výročí svého založení) setkání místní pracovní skupiny města Kecskemét. Byly představeny zdravé produkty, které pěstují a vyrábí místní zemědělci. Místní partneři byli nadšením z možností projektu a zdůraznili důležitost spolupráce a vzájemné pomoci při zachování a předávání tradicí a gastronomického dědictví Kecskemétu a jeho okolí budoucím generacím.

4. května se také v Benátkách konalo školení místní pracovní skupiny. Akce se zúčastnilo 15 strategických aktérů benátského území (zástupci sdružení, producentů, zemědělců, restauratérů, vědeckých odborníků a vlastníků turistických ubytovacích zařízení), kteří se shodli na důležitosti podpořit dialog mezi účastníky a vytvořit synergie pro budoucnost: účastníci zahájili diskusi o podrobném návrhu pilotních aktivit projektu, jež vytvoří nové turistické cesty pro znovuobjevování a podporu gastronomického dědictví ostrova Sant’Erasmo a Pellestrina. 

Během prvních místních školení byly představeny a s účastníky sdíleny cíle mapování, které zdokumentují místní gastronomické produkty, jež je třeba znovu objevit, ocenit a chránit. První fáze mapování, včetně sekundárního sběru informací a identifikace „strážců“ gastronomických kulturních zdrojů, může nyní začít.

Pozvánka na setkání pracovní skupiny SlowFood-CE
Více informací

17.4.2018

Dovolte nám pozvat Vás jménem Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. a Slow Food Brno na setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food – CE. Dozvíte se o dalším postupu v mapování gastronomického dědictví města Brna a regionu Jižní Moravy, představíme si principy Slow Food a nástroje na mapování a zachování gastronomického dědictví.

Co: setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food CEKdy: středa, 25. dubna 2018 od 14 do 16 hodin
Kde: Tržnice Brno, zasedací místnost ve 4. patře, vstup výtahem je z ulice Mečová

Program:
– Představení principů Slow Food
– Nástroje Slow Food na zachování podporu a zachování biologické a etnologické rozmanitosti
o The Granaries of Memory – video
o The Ark of Taste – video
o Biologická rozmanitost – video
– Mapování zdrojů gastronomického kulturního dědictví města Brna – nástroje
– Diskuse

Svoji účast na setkání pracovní skupiny, prosím, potvrďte nejpozději do 24. 4. 2018 do 13 hodin na adresu hlavkova@ccrjm.cz. 

1. jednání pracovní skupiny SlowFood-CE bylo úspěšné
Více informací

4.4.2018

Dne 28. března 2018 proběhlo první setkání skupiny pracovní skupiny projektu SlowFood-CE v Brně. Setkání se účastnili zástupci Jihomoravského kraje, města Brna, odborných škol, vinařů i prodejců regionálních potravin.

Výstupy z prvního semináře si můžete prohlédnout zde:

https://youtu.be/JVRv8_0lfKk

Pozvánka na 1. jednání pracovní skupiny SlowFood-CE v Brně
Více informací

12.3.2018

Dovolte nám pozvat Vás jménem Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. a Slow Food Brno na setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food CE. Dozvíte se, jakých úspěchů projekt zatím dosáhl, kam bude dále směřovat a jaké příležitosti kooperace pro Vás z projektu pramení. 

Co: setkání pracovní skupiny při projektu Slow Food CE

Kdy: středa, 28. března 2018 od 14 do 15 hodin

Kde: Tržnice Brno, zasedací místnost ve 4. patře, vstup výtahem je z ulice Mečová 

Program:

 • Představení cílů a aktivit projektu Slow Food CE
 • Prezentace projektových partnerů
 • Krátké seznámení se členy pracovní skupiny
 • Mapování zdrojů gastronomického kulturního dědictví města Brna – představení aktivity a možnosti zapojení se do průzkumu
 • Následující aktivity projektu
 • Diskuse a slow food v praxi 

 Svoji účast na setkání pracovní skupiny, prosím, potvrďte nejpozději do 25. 3. 2018 na adresu perdochova@ccrjm.cz

SlowFood-CE: v Krakově proběhlo školení v rámci projektu Slow Food Central Europe
Více informací

19.2.2018

Nová gastronomie: to bylo téma třídenního vzdělávacího semináře, který proběhl na začátku února v Krakově v rámci projektu Slow Food CE: Kultura, Dědictví, Identita a Jídlo, jež byl podpořen Evropskou unií.

Přesto, že kulturní dědictví spojené s jídlem představuje pro regiony důležitý zdroj, bývá často nedoceněno. Spolupráce se zainteresovanými skupinami či podpora místních tradic a dovedností umožňují jednak zvyšovat znalosti o bohatství místního gastronomického dědictví, ale také vytvářet nový multidisciplinární přístup k jídlu, který uznává silné vazby mezi pokrmem na talíři, planetou Zemí a lidmi. To je třeba realizovat, aniž by ze zřetele vytratily ekonomické, environmentální a sociální aspekty udržitelnosti.

Na počátku února se v Krakově setkalo 25 účastníků projektu – zástupců hnutí Slow Food a představitelů veřejných institucí z pěti středoevropských zemí – Itálie, Chorvatska, Maďarska, České republiky a Polska, aby diskutovali o biologické rozmanitosti, kultuře jídla a tradicích, se zvláštním zaměřením na vztahy mezi městy a venkovskými oblastmi.

Města jsou ideální laboratoří pro úspěšnou radikální změnu v pohledu na gastronomické dědictví: dostatečně malá, aby měla silný vliv na podnikatelskou a společenskou oblast, ale zároveň dostatečně velká, aby zajistila přístup na mezinárodní trhy.

To bylo také důvodem, proč organizace Slow Food zahájila tříletý projekt s názvem Slow Food CE: Kultura, Dědictví, Identita a Jídlo. Projekt podporuje spolupráci mezi regiony střední Evropy a vytváří model pro propagaci a zhodnocení tradičních potravin a jejich producentů, místních odrůd a plemen, řemeslných postupů výroby potravin, folkloru, kulturní krajiny a přírodních zdrojů, jež živí občany města a propojují je tak s venkovskými oblastmi. Projekt zároveň propojuje a vytváří nové spojenectví mezi pěti městy, známými svým bohatým kulturním dědictvím: Benátky, Dubrovník, Brno, Krakov a Kecskemét.

„Historické město, živá a přátelská atmosféra Krakova poskytly skvělé prostředí pro setkání účastníků projektu Slow Food-CE,“ řekla Olga Rendek, která se účastnila společně s Magdolnou Támase jako zástupci Kiskunság Slow Food konvivia v Maďarsku. „Setkání bylo užitečné i příjemné. Bylo užitečné díky vysoké kvalitě prezentací či zajímavým diskusím a bylo příjemné díky bohatému doprovodnému programu, například návštěva solného dolu Wielicka a místního farmářského trhu, nebo ochutnávka specialit místní kuchyně.“

První den byl zahájen seminářem „Od identifikace nehmotného kulturního dědictví k jeho propagaci“, který zahrnoval prezentaci Piercarla Grimaldiho, antropologa z University of Gastronomic Sciences. Peircarlo diskutoval o trajektorii výzkumu v oblasti etnodiversity a biodiverzity, Archy chuti a „sýpky paměti“ (Granaries of Memory). Paola Roveglia ze Slow Food představila cíle následného „školení školitelů“ k takzvanému mapování zdrojů gastronomického kulturního dědictví, což je další úkol, na kterém budou projektový partneři pracovat.

„Je nám velkou ctí, že jsme mohli hostit partnery projektu, a to ze dvou důvodu,“ dodává Szymon Gatlik, představitel města Krakova. „Za prvé, cítíme, že setkání přineslo hodnotné vstupy formující další kroky projektu. Aktivity navrhnuté pro nastávající měsíce nám zajisté pomůžou charakterizovat a propagovat gastronomické dědictví ve všech partnerských městech a zřejmě také vymezí společné oblasti a cesty. Za druhé, měli jsme šanci ukázat naším partnerům a kamarádům, jaký Krakov vlastně je, proč každý aspekt kulturního dědictví, gastronomie nevyjímaje, je u nás tak důležitý – ve městě, které slaví výročí 40 let od zapsání na Seznam světového dědictví UNESCO, jakožto jedné z 12 prvně zapsaných památek.

Prohlídka města pro účastníky setkání zahrnovala návštěvu farmářského trhu Targ Pietruszkowy, jenž se brzy stane trhem planety Země. Každou sobotu přichází na trh zhruba 80 producentů, kteří zde prodávají čerstvé ovoce a zeleninu, pečivo, oleje, džusy, zavařeniny, med, maso, mléko, vajíčka, sýry, sladkovodní ryby, mouku, sladké pečivo a mnoho dalších. Prodavači rovněž spolupracují s místními organizacemi, například Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie (Nadace Nakupuj zodpovědně), se kterými pořádají školení a zážitkové dny. Návštěva trhu přinesla účastníkům setkání konkrétní příklad, jak lze propagovat dědictví gastronomie.

Příštím důležitým setkáním bude Terra Madre Salone del Gusto (Turín, 20. – 24. září 2018). Tato mezinárodní událost nabídne prezentaci pěti pilotních akcí, které si města vybrala jako své praktické nástroje propagace kulturního dědictví a které postupují dle předem zmapované práce. Dále událost umožní sdílet další prověřené přístupy a praktiky z oblasti propagace kulturního dědictví v urbanizovaných prostorech. V neposlední řadě bude možné setkat se se zástupci evropských a regionálních institucí, diskutovat společně dosavadní výsledky a těšit se na další plánované aktivity. To zahrnuje integraci gastronomického kulturního dědictví do příslušných politik urbanizovaných sektorů (kultura, obchod, vzdělání, ekonomický a venkovský rozvoj, životní prostředí) a vybízí k rozvoji patřičných politik na všech úrovních státního řízení.

V rámci projektu proběhlo školení.

Pozvánka do pracovní skupiny projektu SlowFood – CE
Více informací

29.1.2018

Dovolujeme si pozvat zájemce k zapojení do pracovní skupiny projektu SlowFood Central Europe. Zapojení do této pracovní skupiny znamená, že budete dostávat informace o průběhu realizace tohoto projektu a budete pozváni k informačním a vzdělávacím workshopům.

Projekt SlowFood Central Europe je vyústěním rostoucího kulturního významu gastronomie. Gastronomie je z velké části využívána k podpoře cestovního ruchu, ale málokdy je nahlížena jako prostředek, který může pomáhat zvyšovat udržitelnost životního prostředí a společenskou integraci.

Projekt Slow Food Central Europe prověří inovativní řešení propagace gastronomického dědictví ve veřejném prostoru pěti měst: Benátek(Itálie), Dubrovníku (Chorvatsko), Krakova (Polsko), Brna (Česká republika) a Kecskemétu (Maďarsko). Každá země má svoji kulturní identitu a gastronomické dědictví je její nedílnou součástí.

Gastronomické dědictví je tvořeno specifickými potravinami, tradicemi a vědomostmi řemeslníků. Ty jsou důsledkem tisíců let přítomnosti lidí na daném místě, stejně tak jako sdílení a směňování s ostatními komunitami. Tato rozmanitost nás odlišuje a obohacuje na každé úrovni. V případě zemí střední Evropy, protagonistů tohoto projektu, stojí kulturní rozmanitost na společných základech. Města jsou ideálními laboratořemi pro rozvoj gastronomického dědictví: dostatečně malá, aby dokázala ovlivnit podnikatelskou a společenskou scénu, ale zároveň dostatečně velká k tomu, aby sloužila jako brány na mezinárodní trhy. 

Tříletý projekt SlowFood – CE (registrační číslo CE936) realizuje od podzimu 2017 jedenáct partnerů z pěti členských zemí EU (Itálie, Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska) a byl finančně podpořen z program Interreg Central Europe.

Partnery z České republiky jsou Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o a Slow Food Brno, přidruženým partnerem projektu je také Statutární město Brno. Svůj zájem o zapojení do pracovní skupiny prosím vyjádřete na e-mail hlavkova@ccrjm.cz. Případné dotazy vám rádi zodpovíme na telefonu 542 210 088. 

Projekt Slow Food Central Europe byl zahájen na festivalu Cheese 2017
Více informací

13.9.2017

Festival Cheese 2017 v italském městečku Bra se stal místem prvního setkání mezi 11 partnery z pěti členských zemí EU (Itálie, Chorvatska, České republiky, Maďarska a Polska) právě zahájeného projektu s názvem Slow Food Central Europe, jež byl finančně podpořen z program Interreg Central Europe. 

Festival Cheese 2017 poskytnul partnerům projektu Slow Food Central Europe příležitost sdílet svou představu o rostoucím kulturním významu gastronomie. Gastronomie je z velké části využívána k podpoře cestovního ruchu, ale málokdy je nahlížena jako prostředek, který může pomáhat zvyšovat udržitelnost životního prostředí a společenskou integraci.

Nový projekt se zaměří na zvýšení schopností místních činitelů přidávat hodnotu k nehmotnému dědictví jídla při současné integraci hospodářské, ekologické a sociální udržitelnosti. Města jsou ideálními laboratořemi pro dosažení takovýchto změn: dostatečně malá, aby dokázala ovlivnit podnikatelskou a společenskou scénu, ale zároveň dostatečně velká k tomu, aby sloužila jako brány na mezinárodní trhy.

Projekt Slow Food Central Europe prověří inovativní řešení propagace gastronomického dědictví ve veřejném prostředí pěti měst: Benátek (Itálie), Dubrovníku (Chorvatsko), Krakova (Polsko), Brna (Česká republika) a Kecskemétu (Maďarsko). Piero Sardo, prezident Nadace Slow Food pro Biodiverzitu, řekl: „Každá země má svoji kulturní identitu a gastronomické dědictví je její nedílnou součástí. Gastronomické dědictví je tvořeno specifickými potravinami, tradicemi a vědomostmi řemeslníků. Ty jsou důsledkem tisíců let přítomnosti lidí na daném místě, stejně tak jako sdílení a směňování s ostatními komunitami. Tato rozmanitost nás odlišuje a obohacuje na každé úrovni. V případě zemí střední Evropy, protagonistů tohoto projektu, stojí kulturní rozmanitost na společných základech.

Hlavním cílem projektu je hledání gastronomických produktů a tradic jednotlivých zemí a znalostí drobných řemeslníků potřebných k jejich uchování při ochraně a zvyšování zemědělské biodiverzity.“ 

Úvodního setkání projektových partnerů se zúčastnila také zástupkyně Europa Nostra, přidruženého partnera projektu Slow Food Central Europe. Europa Nostra je celoevropská federace organizací věnujících se zajištění a propagaci evropského kulturního a přírodního dědictví. Sdružuje 250 neziskových organizací, 150 veřejných institucí a soukromých společností a na 1 200 individuálních členů ve 40 evropských zemích. 

Partneři projektu Slow Food Central Europe jsou:

 • Slow Food
 • Město Benátky (Itálie)
 • Univerzita gastronomických věd (Itálie)
 • Rozvojová agentura města Dubrovník – DURA (Chorvatsko)
 • Spolek Kinookus (Chorvatsko)
 • Centrála cestovního ruchu Jižní Morava – CCRJM (České republika)
 • Slow Food Brno (České republika)
 • Město Krakov (Polsko)
 • Slow Food Polska (Polsko)
 • Město Kecskemét (Maďarsko)
 • Slow Food Kiskunság (Maďarsko)

 Další informace: Slow Food International Press Officeinternationalpress@slowfood.it, +39 0172 419 645Twitter: @SlowFoodPress 

Slow Food je celosvětová organizace prosazující vizi, ve které mají všichni lidé přístup k jídlu, které je dobré pro jejich zdraví, pomáhá jeho producentům a podporuje udržitelnost planety Země. Slow Food je tvořena více než 1 500 místními pobočkami a 2 400 komunitami po celém světě. Prostřednictvím projektů, jako je Ark of Taste (Archa chutí), Presidia a Zahrady v Africe a s podporou sítě Terra Madre, Slow Food chrání potravinářské a zemědělské dědictví celého světa a podporuje zemědělskou a potravinářskou výrobu, která respektuje životní prostředí, lidské zdraví a rozmanitosti místních kultur.