Svatojakubská cesta na jižní Moravě

Tvorba a rozvoj Svatojakubské cesty na jižní Moravě a ve Weinvietelu byl podpořen dvěma projekty z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko: Svatojakubská cesta na jižní Moravě (CZ0115) a Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty (CZ0251).

V rámci prvního projektu Svatojakubská cesta na jižní Moravě (CZ0115) byla jižní Morava napojena na síť Svatojakubský cest vedoucích přes dolnorakouský Weinviertel až do Santiaga de Compostela. Podařilo se také v terénu vyznačit cestu s logem hřebenatky z Brna až ke státní hranici s Rakouskem a natrasovat cestu ze všech směrů na jižní Moravě po značkách KČT. Vznikla také nová webová stránka www.jakubskacesta.cz v české a německé jazykové mutaci.

Druhý projekt se zaměřil na rozvoj aktivit na vzniklé Svatojakubské cestě na jižní Moravě, byly uspořádány schůzky s obcemi, zástupci církve a dalšími zájemci o tématiku. Byl vytištěn informační leták o Svatojakubské cestě na jižní Moravě a ve Weinviertelu v česko-německé jazykové mutaci. Na podporu informovanosti o cestě byl uspořádán v roce 2013 organizovaných pochod z Brna do Drasenhofenu a v roce 2014 seminář v Brně.

Setkání „Caminoistů“ aneb Let`s talk Camino
Více informací

6.9.2018

Každý, kdo prošlapal Camino, zná ten pocit sounáležitosti mezi poutníky, kteří se po celém dni šlapání potkají večer v albergue. Trochu „caminovské“ atmosféry můžete zažít začátkem září i v Olomouci, kde se pánové z Nomad Society, z.s. rozhodli uspořádat setkání poutníků.

A to těch, co se na pouť teprve chystají, těch, co o pouti zatím jenom uvažují a i těch, kteří by se jenom chtěli dozvědět něco málo o Svatojakubské pouti.

Setkání se koná 7. září 2018 od 18 hodin v Kempu Resort Krásná Morava.

Na akci bude navazovat dvoudenní putování z Olomouce do Brna alias Let`s walk Camino.

Další informace na: http://www.nomadsociety.cz/

Další informace na FB:

Let`s talk Camino – setkání 

Let`s walk Camino – putování 

Rekonstrukce kostela svatého Jakuba po šestnácti měsících úspěšně končí
Více informací

13.4.2016

Srdečně Vás zveme na prohlídku zrekonstruovaného kostela sv. Jakuba v Brně a nově vytvořené expozice, která návštěvníkům představí i méně známé momenty z dějin stavby. Při využití moderních technologií se v novém muzeu, vytvořeném speciálně pro dosud nepřístupné prostory památky, návštěvníkům představí část svatojakubské knihovny se vzácnými rukopisy, které nebyly dosud nikdy veřejně prezentovány.

Ke zhlédnutí budou např. faksimile, veduty, unikátní dochované historické fotografie interiéru a exteriéru nebo také jedinečná konstrukce svatojakubského krovu. Na virtuální prohlídkové trase, která je součástí muzea, se návštěvníci budou moci seznámit s průběhem restaurování vzácného chrámového mobiliáře i moderními technikami restaurátorsko-konzervátorských postupů. Autory odborných textů k výstavě jsou mj. prof. Milena Bartlová (Vysoká škola uměleckoprůmyslová), Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D. (Seminář dějin umění Filozofická fakulta MU), nebo Mons. Václav Slouk, osobnost brněnského duchovního života.

Vernisáž výstavy určená pro širokou veřejnost se uskuteční dne 28.4.2016 od 16h.

Projekt Rekonstrukce a rehabilitace chrámu sv. Jakuba – Monumentum sacrum Brunense byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska a spolufinancován z prostředků Jihomoravského kraje.

Projektový tým pod vedením faráře Václava Slouka

www.jakubskacesta.cz
Více informací

11.3.2014

Další informace o projektu „Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty“, CZ0251, který je financován z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, naleznete na www.jakubskacesta.cz.

Seminář k poutnictví a Svatojakubským cestám v Brně
Více informací

27.2.2014

Dovolujeme si Vás pozvat na seminář k tématice poutnictví a Svatojakubských cest v rámci projektu „Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty“, který se uskuteční 21. března 2014 od 10 hodin v prostorách Otevřené zahrady na Údolní 33.

Účast přislíbila ředitelka CCRJM Zuzana Vojtová, Sonja Eder a Franz Knittelfelder z Weinviertel Tourismus, o situaci na Východní Moravě promluví ředitelka CCRVM Dana Daňová a mnoho dalších zajímavých hostů. Více informací v pozvánce. Seminář bude ukončet krátkou procházkou městem Brnem a návštěvou kostela sv. Jakuba v Brně. V případě zájmu nahlaste prosím svou účast na info@ccrjm.cz.

Poutní pochod po Svatojakubské cestě z Brna do Drasenhofenu
Více informací

5.2.2013

Přijměte pozvání na nově otevřenou Svatojakubskou cestu na jižní Moravě, na které se ve dnech 19. až 22. září 2013 uskuteční čtyřdenní organizovaný poutní pochod od centra Svatojakubských cest na Moravě, od kostela sv. Jakuba v Brně až do Drasenhofenu.

Poutníci nevynechají během cesty návštěvu benediktinského kláštera s Památníkem písemnictví na Moravě v Rajhradě, kostelů podél cesty i krásného města nedaleko hranice s Rakouskem – Mikulova. Organizátoři také plánují setkání se starosty obcí podél této cesty. Pokud máte zájem s námi vyrazit, kontaktujte nás na info@ccrjm.cz. Dvacet účastníků bude mít ubytování, stravu apod. hrazeno z Fondu malých projektů „Rozvoj pěší turistiky podél Svatojakubské cesty, CZ0251“.

Jakub 2021 aneb z Velehradu do Santiaga
Více informací

5.2.2013

Poutník Petr Hirsch, který došel pěšky ze Dvora Králové do Santiaga, kolem Portugalska a Španělska, přes Řím až do Jeruzaléma vám nabízí 9 leté etapové putování z Velehradu do Santiaga de Compostela ve svém projektu Jakub 2021.

Putování by se měla zúčasnit skupina do 10 nadšenců, kteří překonají celkově přes 3 200 km. Pro každého, kdo má chuť jít a překonat zdánlivě nepřekonatelné. Přihlášky a další informace na: upoutnika@gmail.com.

Svatojakubská cesta na jižní Moravě
Více informací

25.7.2011

Na 180 kilometrů pěších tras, které navedou poutníky po misijní cestě sv. Jakuba do Santiaga de Compostela ze všech koutů Jihomoravského kraje, je již vedeno na jižní Moravě. Z Brna se mohou poutníci vydat podle značek, které začínají u řeky Svratky za nákupními středisky Avion a Olympia.

Zhruba padesát kilometrů Svatojakubské cesty vyznačili letos aktivisté Klubu českých turistů z Brna přes Rajhrad a Popice směrem do Mikulova, kde trasa navazuje na již dříve otevřenou část trasy v dolnorakouské oblasti Weinviertel.

V předvečer svátku sv. Jakuba se na některá místa nově vyznačené Svatojakubské cesty vypravili brněnští novináři, aby si spolu s ředitelkou Centrály cestovního ruchu Jižní Morava Zuzanou Vojtovou a Jurajem Flamikem z Nadace Partnerství, který se podílel na realizaci projektu, prohlédli jak značení trasy, tak i některé artefakty podél cesty se známým symbolem této poutní trasy – lasturou hřebenatky. Jejich autorem je ivančický výtvarník Josef Zahradník. Záměrem organizátorů je připomínat na trase cestu symbolem mušle, ze které prý světec pil po cestě vodu. Symbol najdou turisté či poutníci na lavičkách, rozcestnících, podél cesty. Autoři projektu očekávají, že se počet těchto znamení, vzniklých podle katalogu, vytvořeného umělcem, postupně rozšíří z iniciativy samotných obcí na trase.

Kompletní tiskovou zprávu naleznete zde.

Nové webové stránky Svatojakubské cesty na jižní Moravě
Více informací

9.3.2011

Přijměte naše pozvání na nově otevíranou Svatojakubskou cestu na jižní Moravě, která vede po značkách Klubu českých turistů. Celkově je na jižní Moravě vedeno cca 180 km Svatojakubských cest, které vás navedou do Santiaga de Compostela ze všech stran jižní Moravy. Můžete vyrazit např. z oblasti Moravského krasu, z Bučovic, Brna nebo Ivančic. Pro všechny zájemce o putování po Svatojakubských cestách nebo pěší turistiku zveme na nové webové stránky www.jakubskacesta.cz.

Pouť do Santiaga de Compostela můžete tedy od letošního roku zahájit už na jižní Moravě. Ale samozřejmě můžete absolvovat jen vybranou část na jižní Moravě anebo u našich sousedů ve Weinviertel. Pro obyvatele a návštěvníky jižní Moravy budou také na trase Svatojakubské cesty připravovány různé organizované výšlapy.

Veškeré informace včetně vizualizací nové trasy a termíny aktuálních akcí naleznete na www.jakubskacesta.cz a to v jazyce českém i německém.

Projekt Svatojakubská cesta na jižní Moravě má své první výstupy
Více informací

10.11.2010

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava v současné době pracuje na projektu Svatojakubské cesty na jižní Moravě. Tento projekt je finančně podpořen z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika.

První část projektu, která je již skoro ukončena, se soustředila na možnosti vedení Svatojakubské cesty na jižní Moravě s návazností na sousední kraje. Vznikla obsáhlá studie, která je základem dalších aktivit tohoto projektu. Nyní se práce projektového týmu soustředila na samotné vyznačení cest ve spolupráci s Klubem českých turistů. Celkově bude Svatojakubská cesta na jižní Moravě vyznačena o délce cca 180 km a naváže na letos otevřenou část Svatojakubské cesty v dolnorakouské oblasti Weinviertel. Tato trasa vede od Mikulova/Drasenhofenu přes Mistelbach směrem až ke Krems/Mautern u Dunaje. Zde bylo nově vyznačeno 162 kilometrů tras pro pěší turisty.

 Na jaře roku 2011 bude dokončeno vyznačení tras Svatojakubské cesty na jižní Moravě, veřejnost bude o nově vyznačené části Svatojakubské cesty informována pomocí článků v tisku a internetové prezentace. Projekt počítá také s návrhem několika vhodných prvků, které budou trasy označovat symbolem Jakubské cesty formou uměleckého mobiliáře, který vychází z tradičních forem drobné architektury a drobných prvků v krajině našeho venkova. Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava také připraví další marketingové aktivity k propagaci této významné poutní cesty na území jižní Moravy.

Svatojakubská cesta ve Weinviertel a na jižní Moravě
Více informací

30.4.2010

Dolnorakouská oblast Weinviertel vás zve na nově otevřenou část Svatojakubské cesty, která vede od Mikulova/Drasenhofenu přes Mistelbach směrem až ke Krems/Mautern u Dunaje. Vyznačeno je 162 kilometrů tras pro pěší turisty. Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava se rozhodla na projekt navázat a připravit trasu Svatojakubské cesty i na jižní Moravě a napojit ji na další části této významné poutní cesty.

V současné době je schválen projekt financovaný z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika, který zhodnotí možnosti vedení Svatojakubské cesty na jižní Moravě, zajistí přípravu marketingových aktivit k propagaci této cesty a také bude vhodná trasa vyznačena pásovým značením. O výsledcích projektu vás budeme průběžně informovat.

Více informací ke Svatojakubské cestě ve Weinviertelu zde

K dispozici je poutníkům také knižní průvodce pana Fritze Peterky Svatojakubská a Mariánská poutní cesta na Moravě a Weinviertelu a další prospektový materiál.