Trh regionálních potravin a výrobků – online

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. se již delší dobu zaměřuje na rozvoj regionální gastronomie. S pozitivním ohlasem se setkal projekt Ochutnejte Moravu! a CCRJM se rozhodla věnovat tomuto tématu a jeho inovaci ve spolupráci s rakouským partnerem Leader Region Weinviertel Ost v projektu Trh regionálních potravin a výrobků – online (CZ0167), který byl podpořen z Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko.

Díky projektu došlo k výměně zkušeností v oblasti rozvoje regionální gastronomie mezi jižní Moravou a dolnorakouskou oblastí Weinviertel. Podařilo se zmapovat producenty a prodejce regionálních potravin a výrobků a také je jednotně propagovat pomocí webových stránek www.produktymoravy.cz a tiskovin. Regiony se budou vzájemně prezentují a tím vzbuzují zájem mezi obyvateli i turisty o regionální produkty.

Regionální potraviny a výrobky
Více informací

28.8.2012

V rámci projektu „Trh regionálních potravin a výrobků-online“ byla vydána brožurka s informacemi o projektu, partnerovi projektu Leader Region Weinviertel Ost a jeho aktivitách a seznamem producentů a prodejců regionálních potravin a výrobků na jižní Moravě.

Stáhněte si brožuru zde.

Prezentace projektu „Trh regionálních potravin a výrobků – online“
Více informací

4.5.2012

Srdečně Vás zveme na naši prezentaci projektu „Trh regionálních potravin a výrobků – online“ na regionálních akcích, které se zaměřují na místní gastronomii a produkty. Nejprve můžete navštívit náš informační stánek na tradičních Slavnostech chřestu v Ivančicích (18. – 20. 5. 2012), dále v Plžích na akci s názvem Senioři a víno (26. 5. 2012) a o týden později na Abecedě řemesel (2. 6. 2012) ve skanzenu Strážnice.

18. slavnosti chřestu v Ivančicích, 18. – 20. 5. 2012

Senioři a víno, Petrov – Plže, 26. 5. 2012

Abeceda řemesel, Strážnice – skanzen, 2. 6. 2012

Těšíme se na setkání s Vámi, přijďte poznat barvy a chutě jižní Moravy. Veškeré informace k projektu naleznete na www.produktymoravy.cz.

Výzva pro producenty a prodejce regionálních potravin a výrobků na jižní Moravě
Více informací

16.4.2012

Dovolujeme si vyzvat producenty a prodejce regionálních produktů z jižní Moravy k zapojení do projektu „Regionální trh potravin a výrobků-online“. V současné době připravujeme webovou stránku a brožurku prezentující regionální produkty jižní Moravy v jazyce českém a německém a jejich producenty/prodejce. Na základě studie jsme již většinu kontaktů získali, ale pokud splňujete níže uvedená kritéria a chcete s námi spolupracovat, kontaktujte nás: hlavkova@ccrjm.cz

Uzávěrka pro brožurku: do 4. 5. 2012

Uzávěrka pro webovou stránku: přihlášky přijímáme průběžně

Kritéria:

Výrobek (výrobky) musí být původní, s vazbou na jižní Moravu, vycházející z regionálních tradic. Do seznamu jsou automaticky zařazeny výrobky, které vycházejí z tradiční řemeslné a rukodělné výroby regionu a výrobky, které disponují regionálním označením – značkou např. „Tradiční výrobek Slovácka“, „Moravský kras – regionální produkt“. Výrobek zároveň musí být vyráběn v množství, které umožňuje zakoupení v maloobchodní síti, či jiném veřejně dostupném místě (galerie, turistické informační centrum, dílna výrobce), nebo prostřednictvím e-shopu.

Výrobky kromě potravin

Pro posouzení „míry tradičnosti“ výrobku, výrobní technologie nebo výrobce, u kterých „míra tradičnosti“ není na první pohled jednoznačná, je spodní hranicí pro zařazení do seznamu min. 10 let (praxe výrobce nebo historie výrobku nebo výrobního postupu či technologie). Produkt musí být zároveň vyráběn alespoň částečně ručně. Nevylučujeme tedy využití nejrůznějších nástrojů/pomůcek, ale výrobek musí nést osobní otisk – rukopis jeho tvůrce, nesmí se jednat o plně automatizovanou produkci. jako základní kritérium je minimálně 50 % podíl ruční práce. Výrobky zařazené do seznamu musí splnit obě kritéria – v případě, že výrobek splňuje pouze jedno z kritérií, bude jeho zařazení do seznamu posouzeno individuálně.

Potravinářské produkty

Pro potravinářskou produkci je kritériem pro zařazení do seznamu buď historický regionální původ, nebo minimální podíl místních surovin (suroviny pocházející z území jižní Moravy). Minimální podíl místních surovin je 60%. Restaurace musí být držitel certifikace Stezky dědictví na území jižní Moravy. Pokud vás naše výzva zaujala, kontaktujete Moniku Hlávkovou:
hlavkova@ccrjm.cz
tel.: +420 542 210 088

Nový projekt se zaměří na regionální produkty
Více informací

6.10.2011

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava se již delší dobu zaměřuje na rozvoj regionální gastronomie. S pozitivním ohlasem se setkal projekt Ochutnejte Moravu! a CCRJM se rozhodla věnovat tomuto tématu a jeho inovaci ve spolupráci s rakouským partnerem Leader Region Weinviertel Ost v novém přeshraničním projektu „Trh regionálních potravin a výrobků – online“, který byl podpořen z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika 2007 – 2013.

Díky projektu dojde k výměně zkušeností v oblasti rozvoje regionální gastronomie mezi jižní Moravou a dolnorakouskou oblastí Weinviertel. Podaří se zmapovat producenty a prodejce regionálních potravin a výrobků a také je jednotně propagovat pomocí webových stránek a tiskovin. Regiony se budou vzájemně prezentovat a tím vzbuzovat zájem mezi obyvateli i turisty o regionální produkty.