Po stopách moderny

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. realizovala společně s Moravskou galerií v Brně, Europaforum a MAK Wien projekt Po stopách moderny (registrační číslo M00203).

Cílem projektu „Po  stopách  moderny  –  Mezinárodní  kulturní  a  muzejní  poznávací  stezka  po  stopách  kulturního  dědictví  jižní  Moravy  a  severovýchodního  Rakouska  první  poloviny 20. století“ bylo zapojení významných muzejních domů do přeshraniční kulturní stezky, podporovat turistický ruch, šířit povědomí o kulturní identitě středoevropského regionu, napomáhat setkávání mezi obyvateli a tak i vzájemnému porozumění.

V první fázi se projektový tým soustředil na průzkum trhu, jehož výsledky posloužily při přípravě nové kulturní stezky. Součástí projektu byla mimo jiné realizace několika výstav, mediální kampaň, spuštění webových stránek www.postopachmoderny.cz, mobilní aplikace nebo tisk informačních materiálů.

https://www.ccrjm.cz/userfiles/image/Logolinky/logolink_3.png
Závěrečná tisková konference Po stopách moderny
Více informací

17.12.2013

Dne 17.12.2013 se uskutečnila závěrečná tisková konference projektu „Spuren“ – Architektur-und Museumsroute AT-CZ, v rámci které vznikla stezka Po stopách moderny. Tiskové konference se zúčastnili zástupci všech partnerů projektu a také paní Martina Lehmannová, která stála u zrodu celého projektu.

Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě. Ke stažení zde.

Web projektu po Stopách moderny
Více informací

2.12.2013

V rámci projektu Po stopách moderny byl spuštěn nový webový portál, více informací na

http://www.postopachmoderny.cz/

https://www.ccrjm.cz/userfiles/image/Logolinky/logolink_3.png
Nová mobilní aplikace Po stopách moderny
Více informací

1.12.2013

Cílem projektu „Po stopách moderny – Mezinárodní kulturní a muzejní poznávací stezka po stopách kulturního dědictví jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století“ je zapojením významných muzejních domů podporovat turistický ruch, šířit povědomí o kulturní identitě středoevropského regionu, napomáhat setkávání mezi obyvateli a tak i vzájemnému porozumění.

Vyzkoušejte novou mobilní aplikaci, která vás provede po místech spojených s nejvýznamnějšími osobnostmi, které přispěly k rozvoji evropské kultury v první polovině 20. století a vytyčovaly směr vývoje moderny. Jednotlivá zastavení představují tvorbu umělců a zároveň skýtají možnost nahlédnout do jejich soukromí, poznat místa, kde žili a pracovali.

Pozvánka na tiskovou konferenci projektu Po stopách moderny
Více informací

6.5.2013

Dne 26.5.2013 se v Rodném domě Josefa Hoffmanna uskuteční tisková konference k mezinárodnímu projektu „Spuren“-Architektur-und Museumsroute AT-CZ a nové výstavě Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler: Contemporary Art Applied.

Bližší informace naleznete v přiložené tiskové zprávě. Ke stažení zde.

Kulturní stezka pro střed Evropy
Více informací

5.12.2012

Výsledkům právě dokončeného průzkumu trhu, analyzujícího turistický potenciál kulturní stezky Stopy moderny na území jižní Moravy, Dolního a Horního Rakouska a Vídně, byl věnován dnešní workshop v Moravské galerii.

Pracovního setkání se zúčastnili představitelé Moravské galerie, Muzea moderního umění ve Vídni, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, společnosti Niederösterreich-Werbung a další odborníci, kteří si vyslechli prezentaci ředitele vídeňské marketingové agentury Manova, jež průzkum zpracovala. Workshop vytvořil prostor pro výměnu zkušeností se zástupci úspěšných evropských kulturních stezek, které jsou relativně novým fenoménem na profilujícím se trhu poznávací turistiky. Juliana Kochová z Magdeburgu hovořila o dvacetiletých zkušenostech kulturní stezky Transromanica, spojující významné evropské památky románského stavitelství. Christoph Pienkoss z Berlína přiblížil formování Evropské stezky cihlové gotiky, spojující 31 měst s památkami cihlové gotiky v sedmi zemích podél baltického pobřeží. Gerhard Spitz ze Salzburgu informoval o zkušenostech z fungování Evropských Mozartových stezek – mezinárodní sítě měst, regionů a institucí z deseti evropských zemí, které slavný rakouský komponista navštívil během svých četných cest. Workshop, jehož účastníci navštívili také Vilu Tugendhat, měl za cíl také výměnu informací o současných a budoucích projektech přeshraniční spolupráce v turismu a kultuře. Byl také bilancí i úvah o budoucnosti projektu středoevropské kulturní stezky Stopy moderny, která je výsledkem spolupráce Moravské galerie v Brně a vídeňského Muzea užitého umění. Nabízí seznámení s objekty, jež souvisejí s významnými osobnostmi vídeňské moderny, secese, především pak osobitého fenoménu moderního umění (Gesamtkunstwerk), symbolizovaného legendární institucí Vídeňských dílen (Wiener Werkstätte). K jejich výrazným představitelům patřil například Josef Hoffmann, jehož dům v Brtnici na Jihlavsku převzala Moravská galerie do správy v roce 2006. Realizátoři projektu této středoevropské kulturní stezky uvažují také o zapojení dalších významných domů – muzeí, například domu Gustava Mahlera, domu Leoše Janáčka či Muchova domu v Ivančicích do společné nabídky zajímavých turistických cílů.

https://www.ccrjm.cz/userfiles/image/Logolinky/logolink_3.png
Workshop „Po stopách moderny. Kulturní stezka pro region Centrope“
Více informací

26.11.2012

Srdečně Vás zveme na workshop „Po stopách moderny. Kulturní stezka pro region Centrope“, který se koná v Moravské Galerii v Brně, Uměleckoprůmyslovém muzeum, dne 5. prosince 2012.

Worshop – stopy moderny

Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny
Více informací

13.4.2012

Jurkovičova vila se stala součástí nové mezinárodní kulturní poznávací stezky s názvem Po stopách moderny, kterou realizuje rakouské muzeum užitého/současného umění (MAK Wien) společně s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, dále Moravskou galerií v Brně a Europaforum Wien.

Novým fenoménem cestovního ruchu se stávají návštěvy domů spojených
s významnými osobnostmi, které v nich žily nebo působily. Tato místa si získávají velkou oblibu díky osobnímu charakteru a přímosti sdělení, které návštěvníkům nabízejí. Mezinárodní projekt Po stopách moderny si klade za cíl propojit architektonické dědictví jižní Moravy a severovýchodního Rakouska první poloviny 20. století a vytvořit novou kulturní stezku mezi Brnem a Vídní a jejich jednotlivými objekty, ale také přinést nové poznatky a zážitky v podobě vzdělávacích a kulturních akcí, výstav, nových propagačních materiálů či aplikací pro mobilní telefony s informacemi o jednotlivých domech. Do kulturní stezky spojující jižní Moravu a Dolní Rakousko se kromě Jurkovičovy vily zapojí například Muzeum Josefa Hoffmanna, vila Tugendhat, Památník Leoše Janáčka, Dům Gustava Mahlera v Jihlavě a další.

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.

Nový projekt se zaměří na kulturní stezky
Více informací

18.1.2012

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava v současné době realizuje další projekt EÚS Rakousko – Česká republika s názvem „Po stopách moderny“, jehož cílem je tvorba a prezentace nové kulturní stezky spojující jižní Moravu a Dolní Rakousko.

Hlavním partnerem projektu je MAK – Rakouské muzeum pro užité umění ve Vídni, dalšími partnery jsou Moravská galerie v Brně a Europaforum. V první fázi se projektový tým soustředí na průzkum trhu, jehož výsledky poslouží při přípravě nové kulturní stezky. Součástí projektu je mimo jiné realizace několika výstav, mediální kampaň, spuštění webových stránek nebo tisk informačních materiálů.

O aktivitách projektu vás budeme průběžně informovat.