Živé prameny jižní Moravy

Obsahem projektu je ucelená propagace jižní Moravy jako atraktivního cíle relaxačních a wellness lázeňských pobytů. Cílem projektu je zvýšit povědomí široké veřejnosti o bohatých léčivých přírodních zdrojích jižní Moravy, oslovit především českou klientelu a motivovat ji k odpočinku a nabrání sil pobytem v jihomoravském regionu. Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity jižní Moravy jako unikátní wellness destinace.

Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím marketingových aktivit propagujících nový turistický produkt „Živé prameny jižní Moravy – Jihomoravský wellness“. Konkrétně se bude jednat o zpracování jednotného vizuálu všech vytvářených výstupů, zhotovení propagačních a dokumentačních fotografií, vytvoření propag. letáku, webové subdomény, která bude rozšiřovat www.jizni-morava.cz, natočení TV a rozhlas. spotu a vytvoření vizitky (flash discu). V rámci projektu je dále naplánována intenzivní marketingová a propag. kampaň, a rovněž účast na specializovaných veletrzích.

Tisková konference k ukončení projektu
Více informací

30.9.2015

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. připravila ke konci projektu tiskovou konferenci, která se uskutečnila dne 28.9.2015 v prostorách Moravské banky vín v pražské Holešovické tržnici.

Propagační materiály projektu
Více informací

30.6.2015

V rámci aktivit projektu byly připraveny a zrealizovány dvě poznávací cesty pro české incomingové cestovní kanceláře.

 První cesta se uskutečnila v termínu 13.-14.5.2015 a druhá v termínu 22.-.24.5.2015, celkem se připravených poznávacích cest zúčastnilo 16 zástupců českých incomingových cestovních kanceláří.

Účastníkům byla představena bohatá turistická nabídka jižní Moravy, nejen kulturní památky, přírodní bohatství, nádherné hrady a zámky, jedinečná tradice folklóru a vinařství, známá místní pohostinnost, ale také „Jihomoravský wellness“.

Prezentace v obchodních centrech
Více informací

29.6.2015

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava se v rámci projektu Živé prameny jižní Moravy a po výběru vhodných míst, z nichž přijíždí na jižní Moravu nejvíce turistů, prezentovala volným stánkem v pěti nákupních centrech v Opavě , Ostravě, Brně, Zlíně a Olomouci.  

Představili jsme jižní Moravu jako jedinečný kraj relaxace a wellness, které využívá jak přírodních léčivých zdrojů – zejména zdejších jodobromových pramenů, tak blahodárných účinků vína a slunce. Zájem návštěvníků byl o ubytování, materiály o víně, u seniorů většinou o lázeňství na JM spojenou s cykloturistikou, vinařstvím a folklorem. Cílem účasti v obchodních centrech bylo prezentovat region Jižní Morava jako zajímavou a přitažlivou destinaci, která je připravena nabídnout turistům pestrou škálu možností trávení volného času a dovolené. Představit živé prameny jižní Moravy – vodu a víno (nejen k pití). 

Nová webová stránka Živých pramenů jižní Moravy
Více informací

5.5.2015

Informace o projektu a nabídce Živých pramenů jižní Moravy naleznete nově i na webové stránce projektu.

Podívejte se na náš nový web zde.

Pozvání k živým pramenům jižní Moravy
Více informací

12.5.2014

Že jižní Morava nemá tradiční lázeňská střediska, jako jsou Karlovy Vary či Mariánské lázně, lákající mezinárodní klientelu? Nevadí. Region může totiž nabídnout vedle léčivých vod z hlubokého podzemí také stále obnovované prameny tekutého slunce, jejichž blahodárný vliv na lidský organismus dosud nikdo nezpochybnil. A nemusí to být jen pitná kúra, co dodá tělu dlouhověkost, duši svěžest a celému člověku dobrou náladu.

Domácí i zahraniční klientelu chce na tento fakt upozornit projekt Centrály cestovního ruchu Jižní Morava nazvaný příznačně – Živé prameny jižní Moravy.

Kdybychom mluvili jazykem projektové dokumentace, pak bychom řekli, že tímto projektem se centrála snaží o „nové pojetí jižní Moravy jako jedinečného kraje relaxace a wellness, které využívá jak přírodních léčivých zdrojů – zejména zdejších jodobromových pramenů, tak blahodárných účinků vína a slunce.“

Díky projektu se k potenciálním návštěvníkům regionu dostává řada propagačních materiálů, které na tuto skutečnost upozorňují. Lhostejno, zda jsou tištěné na papíru v několika jazycích, nebo mají podobu rozhlasových a televizních spotů, případně doplňují a obsahově rozšiřují webový portál www.jizní-morava.cz .
Centrála využije takto vzniklé informační materiály na specializovaných veletrzích cestovního ruchu, uspořádá workshopy pro průvodce a pro cestovní kanceláře, které se zabývají incomingovou a domácí turistikou.

Právě tyto cestovní kanceláře mají být jedním z distribučních kanálů, kterým se mohou informace dostat k adresátům, a to i ve formě konkrétní nabídky „jihomoravského wellness.“ Projekt nezapomíná ani na zájezdy pro novináře, delegáty cestovních kanceláří či zástupce firem s ukázkami relaxačních možností regionu a s prezentací konkrétních ubytovacích zařízení i doprovodných služeb.

Součástí kampaně bude také informování potenciálních organizátorů incentivní a kongresové turistiky o zdrojích regionu, možných programech a úrovni infrastruktury.