Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území

Projekt Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území je financován v rámci Operačního programu Přeshrniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, v rámci Fondu mikroprojektů.

Hlavním cílem projektu je větší využití turistického potenciálnu Jižní Moravy, Východní Moravy a Trnavského samosprávného kraje zapojením jednotlivých archeologických lokalit (Staré Město, Modrá, Pohansko, Znojmo, Mikulčice, Kopčany) ležících na území tří krajů. Zvýšení počtu návštěvníků společně se propagujících turistických cílů. Výchova dětí a mládeže k většímu uvědomění si historických a kulturních kořenů na principu osobního poznávání archeologických a historických nálezů přímo v terénu.

I když podstatným prvkem má být posílení cestovního ruchu a zvýšení jeho pozitivního vlivu na regionální rozvoj dotčených území, dominantní dopad aktivit a výsledků mikroprojektu bude v oblasti opětného budování vědomí kulturní sounáležitosti obyvatel dotčeného pohraničního regionu i obou států – České a Slovenské republiky. Zejména zacílení na cílové skupiny školní mládeže, rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty a obyvatele příhraničního regionu dává tomuto záměru dobré perspektivy. Cílové skupiny získají náměty pro volnočasové aktivity možnosti využití programů v rámci školní výuky a poznání kulturně historických základů obou národů.

Centrály cestovního ruchu reagují na ohlas loňského cyrilometodějského jubilea Putujeme Velkou Moravou
Více informací

21.5.2014

Impulsem k zahájení práce na dvou „velkomoravských“ projektech byl ohlas loňského 1150. výročí příchodu svatých Konstantina a Metoděje na Moravu a velký počet náboženských, kulturně společenských i poznávacích aktivit s tímto výročím spojených. Bylo možné je uskutečnit díky podpoře Fondu mikroprojektů Programu přeshraniční spolupráce SR-ČR vznikly dva projekty.

Webová stránka http://www.velka-morava.eu/ (Putujeme Velkou Moravou), představující turisticky zajímavé velkomoravské lokality na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje, dvojjazyčná česko-slovenská skládačka s mapkou pro žáky základních škol a rodiny s dětmi a propagační záložka do knihy s upozorněním na novou webovou stránku. To jsou základní produkty nejnovějšího projektu přeshraniční spolupráce SR-ČR. Spolu s Centrálou cestovního ruchu Jižní Morava v Brně se na něm podílí také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy ve Zlíně a obec Kopčany v Trnavském samosprávném kraji.

Tisková zpráva ke stažení zde.

    

Pozvánka na tiskovou konferenci Centrály cestovního ruchu Jižní Morava pořádanou ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Morava
Více informací

14.5.2014

Srdečně Vás zveme na tiskovou konferenci Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., pořádanou ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy,o.p.s. ve středu 21.5.2014 v 10 hodin v salonku hotelu Best Western International na Husově ulici v Brně.

Tiskové konference, věnované přeshraniční spolupráci subjektů z Jihomoravského, Zlínského a Trnavského samosprávného kraje při propagaci památek Velké Moravy na území tří krajů, se zúčastní:  ředitelky obou centrál Zuzana Vojtová a Dana Daňová, starosta obce Kopčany Dušan Dubecký, představitelé Slovanského hradiště Mikulčice František Synek a archeoskanzenu Modrá Lubomír Sláma a další hosté.

Grafika ke stažení zde.

    

Spuštěny nové webové stránky Putujeme Velkou Moravou
Více informací

5.5.2014

V rámci mikroprojektu Společná propagace turistického potenciálu dědictví Velké Moravy v příhraničním území byly spuštěny nové webové stránky Putujeme Velkou Moravou, které naleznete na odkazu www.velka-morava.eu nebo www.magna-moravia.eu.

Program semináře ke stažení zde.

    

Pozvání na seminář pro učitele základních škol a průvodce-omezený počet míst
Více informací

1.5.2014

Dne 27.5.2014 se uskuteční seminář pro učitele základních škol a průvodce v cestovním ruchu v rámci mikroprojektu CZ/FMP.10/0263. Bližší informace naleznete v přiložené pozvánce. Přihlašovat se je možné do pátku 23.5.2014.

Grafika ke stažení zde.

Více na e-mailu perdochova@ccrjm.cz

    

Nový vizuální styl mikroprojektu
Více informací

3.10.2013

Pro mikroprojekt Velké Moravy byl vytvořen ilustrovaný vizuální styl, ze kterého budeme vycházet při přípravě webových stránek a propagačních materiálů. Autorem vizuálu je MgA. Jaroslav Juřica. 

    

Nový projekt přeshraniční spolupráce
Více informací

3.6.2013

Nový projekt rozjíždí CCRJM ve spolupráci s projektovými partnery Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.o. a obcí Kopčany v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013, Fond mikroprojektů. 

V rámci nového projektu vznikne propagační materiál, záložka pro děti a nová webová stránka, které budou propagovat zapojené velkomoravské lokality ve Znojmě-Hradišti, Pohansku, Mikulčicích, Starém Městě, Modré a Kopčanech. Především webové stránky budou poskytovat informace o aktuálních akcích pro děti a mládež a mohou se stát pomůckou učitelů pro plánování školního výletu.

Pro více informací můžete kontaktovat projektového manažera Jana Chmelíčka na e-mailu: chmelicek@ccrjm.cz  nebo Moniku Perďochovou na e-mailu:perdochova@ccrjm.cz.