Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy

Hlavním cílem projektu Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy (M00216) Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. a Weinviertel Tourismus GmbH bylo vytvoření příhraničního turistického programu s vazbou na Zemskou výstavu 2013 a na vinařský charakter obou regionů, dále větší zapojení sklepních uliček do turistiky.

Oba dva regiony jižní Morava a Weinviertel spojuje společná historie a topografie. Vinařství a zemědělství hrají v těchto regionech významnou roli. Zážitek vína, gastronomie a živé sklepní uličky byla centrální témata Dolnorakouské zemské výstavy v roce 2013 a v rámci tohoto přeshraničního projektu budou tato témata zpracována pro cestovní ruch a prezentována na veřejnosti pomocí různorodých aktivit.

Nejprve se projektový tým zaměřil na produkt sklepních uliček, který je prezentován pomocí webových stránek www.sklepni-ulicky.cz, publikací, byly vybrány tzv. TOP sklepní uličky (1 pro každou podoblast) a proškoleni průvodci těmito sklepními uličkami, byly připraveny a otevřeny nové výstavy k tématu sklepních uliček.  Produkt Brno, město vína – brána do vinařského regionu byl také prezentován na webu, tiskovinami apod. Jedinečnou prezentaci vinařského regionu umožnil festival v Brně v roce 2014. K prezentaci regionu byly také využity regionální produkty a gastronomie v kombinaci s vínem.

Ochutnejte jižní Moravu a Weinviertel v Brně
Více informací

3.6.2014

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava připravuje pro Brňany a návštěvníky města Brna na pátek 27. června a sobotu 28. června 2014 letní piknik s ochutnávkou specialit z jižní Moravy a Weinviertelu, s ukázkami zručnosti lidí z tohoto regionu a školou vaření regionálních jídel.

Festival chutí se uskuteční na Obilním trhu a v podzemních prostorách tzv. Labyrintu pod Zelným trhem v Brně, každý den od 10 do 18 hodin. Podrobný program naleznete zde.

Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy
Více informací

18.11.2013

Objevili jste již na jižní Moravě ta zvláštní a krásná místa, obvykle na konci vesnice, kde lišky dávají dobrou noc, řádky vinic se z okolních svahů spouští až na střechy sklepních stavení a u vrat, vedoucích zdánlivě někam do země, na vás čeká lavička a stůl?

Touto slibnou otázkou začíná na zpravodajském serveru Novinky pozvánka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava do jihomoravských sklepních uliček. Těch je na Moravě asi 100 a jejich „ genius loci,“ stále lepší a lepší kvalita vín a pohostinnost místních lidí lákají tisíce návštěvníků. Pro snadnou orientaci zájemců připravila centrála novou webovou stránku http://www.sklepni-ulicky.cz/ , která je plná informací jak o historii, tak o současnosti sklepních uliček na jižní Moravě. Jsou zde také pozvánky na gastronomické a vinařské akce a další informace, včetně pozvánek na festivaly otevřených sklepů a další vinařské zážitky v dolnorakouském regionu Weinviertel.

Výzva pro pořadatele akcí s vinařskou a gastronomickou tématikou na jižní Moravě
Více informací

21.10.2013

Dovolujeme si vyzvat pořadatele vinařských a gastronomických akcí na jižní Moravě k zaslání významných akcí v oblasti vinařství a gastronomie na rok 2014.

U akcí musí být znám termín, místo konání, dále uveďte krátký popis akce (2-3 věty) a webovou stránku akce. Akce budou uveřejněny na webové stránce www.sklepni-ulicky.cz (lze zasílat průběžně) nebo v tiskovinách projektu (zde uzávěrka do 24. 11. 2013).

Pokud Vás naše výzva zaujala, kontaktujete Moniku Hlávkovou:
hlavkova@ccrjm.cz
Tel.: +420 542 210 088

Soutěžte s námi o hodnotné ceny!
Více informací

13.8.2013

Zveme vás k návštěvě vinařských sklepních uliček a jejich příběhů. Můžete v nich prožít vlastní příběh.

Navštivte pět výstav o sklepních uličkách jižní Moravy ve vinařských obcích Nový Šaldorf, Pavlov, Bořetice, Prušánky, Znojmo a můžete vyhrát některý z pobytů ve vinařských oblastech.

Vinné uličky ke stažení zde.

Výstavy ve sklepních uličkách a Znojmě se již brzy otevřou veřejnosti
Více informací

6.6.2013

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava připravuje pro návštěvníky tzv. TOP sklepních uliček v Novém Šaldorfu, v Pavlově, Bořeticích a Prušánkách výstavní expozice přímo v autentických sklepních prostorech. Nejobsáhlejší výstava pak bude ke zhlédnutí v prostorách Louckého kláštera ve Znojmě. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé ztvárnění a interaktivní prvky. Veškeré informace budou návštěvníkům k dispozici v českém a německém jazyce.

Svobodná republika Kravihorských vinařů 12. 6. – 31. 10. 2013, Bořetice, Spolkový sklep (ev. č. 199) Recesistické akce spojené s fungováním „Svobodné spolkové republiky Kraví hora“ udělaly z malé vesnice na Hustopečsku pojem. Nikde jinde na Moravě v souvislosti s vínem totiž nenarazíte na pasovou povinnost při překračování hranic vinařského okrsku, na nutná razítka, o ústavě republiky a hymně nemluvě.

O nechorských sklepech a búdách 13. 6. – 31. 10. 2013, Prušánky, Obecní sklep zahrádkářů v Nechorách (ev. č. 72) Návštěvník se zde seznámí s největší vinohradnickou a vinařskou obcí Podluží a především se zcela svébytným urbanistickým útvarem tj. s areálem vinných sklepů v části obce zvané Nechory. Ve vinařské expozici se návštěvník seznámí se zvyky, které provázely život a práci ve vinohradu, zjistí, co bylo „zarážání hory“ nebo kdo te je „hotař“.

Jak se víno dělá 20. 6. – 31. 10. 2013, Pavlov, Na Cimbuří 159. V malebné vinařské vesničce pod Pálavskými kopci návštěvníka upoutá především architektura nadsklepí. V rámci expozice v Pavlově se navíc seznámí se sklepním hospodářstvím tj. s tím, co se s vínem děje ve sklepě. Zjistí, kdo byli a kde žili habáni i jak stará je odrůda Aurelius či Pálava.

O víně a písku z Modrých sklepů 27. 6. – 31. 10. 2013, Nový Šaldorf-Sedlešovice, sklep 47/s V těsné návaznosti na staré královské město Znojmo se prostírá obec Nový Šaldorf – Sedlešovice s areálem vinných sklepů nazvaných Modré sklepy. Od ostatních vinařských areálů je odlišuje technika jejich zbudován, tj. vyhloubení v pískovci. Kopáním v měkkém písku vznikly rozlehlé sklepy, jejichž stěny lákaly místní neprofesionální adepty výtvarného umění k realizaci cyklů obrazů čerpajících jak z historie, tak i z každodenního života.

Sklepní uličky vyprávějí příběhy 28. 6. – 31. 10. 2013, Znojmo, Loucký klášter, Loucká 29 Expozice v prostorách Louckého kláštera obsáhne historii pěstování vína na jižní Moravě i Weinviertelu s důrazem na jednotlivé podoblasti a funkci sklepních uliček. Jednotlivé oblasti prezentují právě TOP uličky, nebude chybět i část věnována tématu víno a zdraví. Výstava bude pokračovat v roce 2014 v Brně. Těšíme se na vaši návštěvu. Další informace jsou k dispozici na www.sklepni-ulicky.cz.

Nová webová stránka se věnuje sklepním uličkám
Více informací

1.6.2013

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava připravila novou webovou stránku k tématu sklepních uliček na jižní Moravě a v sousedním Weinviertelu, které jsou právě pro tyto regiony typické. Webová stránka www.sklepni-ulicky.cz je k dispozici v českém, německém a anglickém jazyce. 

Návštěvníci stránek zde naleznou informace o sklepních uličkách jižní Moravy, tipy na akce a výlety, pozvánky na výstavy apod.

www.sklepni-ulicky.cz

www.keller-gassen.cz

Prezentace sklepních uliček na Chřestových slavnostech
Více informací

7.5.2013

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava bude prezentovat projekt „Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy“ na Chřestových slavnostech v Ivančicíh, které se konají 17. – 19. května 2013. Návštěvníci získají informace jak k projektu, tak i k výstavním expozicím, které se uskuteční v tzv. TOP uličkách (Nový Šaldorf, Pavlov, Bořetice, Prušánky) a Louckém klášteře ve Znojmě od druhé poloviny června do konce října. 

Více informací k výstavám již brzy na www.sklepni-ulicky.cz

Dolnorakouská zemská výstava 2013 otevřena
Více informací

29.4.2013

S Dolnorakouskou zemskou výstavou 2013 s názvem „Chléb & Víno“ ožívá 8.000 roků napínavých kulturních dějin. V Asparnu an der Zaya si můžete vychutnat křupavou historii chleba a v Poysdorfu kořeněnou historii vinného moku. Ještě nikdy nebyla tato dvě témata představena takto rozsáhle a za využití těch nejmodernějších výstavnických metod. Z malebných kulis ulic s vinnými sklepy oblasti Weinviertel se návštěvníci vydají na místa, kde se tato fascinující kapitola historie lidstva odehrávala. Výstava potrvá do 3. listopadu 2013. Partnerským městem Dolnorakouské zemské výstavy je město Mikulov. 

Více informací v tiskové zprávě.

Prezentace projektu na Svatováclavském posvícení ve Vídni
Více informací

8.10.2012

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava prezentovala 27. 9. 2012 na Velvyslanectví České republiky ve Vídni nový projekt Otevřené sklepní uličky vyprávějí příběhy (M00216) a první jeho výstupy v podobě pozvánky na Dolnorakouskou zemskou výstavu 2013. 

Prezentace byla hojně navštívena a podařilo se vzbudit zájem o region jižní Moravy i spolupráci mezi jižní Moravou a Weinviertelem, která bude příští rok ve znamení Dolnorakouské zemské výstavy.

Prezentace projektu v Bruselu
Více informací

17.7.2012

Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava se dne 11. července 2012 zúčastnila společně s delegací Jihomoravského kraje prezentace jižní Moravy v Bruselu. Návštěvníkům byl představen nový projekt Otevřené sklepy vyprávějí příběhy a turistická nabídka regionu. 

Akci s názvem Czech Wine Party pořádá již od roku 2008 na základě exkluzivní spolupráce stálé zastoupení ČR při EU, Jihomoravský kraj a Vinařský fond ČR. Czech Wine Party je jedinečnou příležitostí prezentovat Jihomoravský kraj a moravská vína vrcholným pracovníkům institucí EU a dalších organizací působících v Bruselu. Součástí akce byla také prezentace CCRJM, která představila účastníkům krásy jižní Moravy s důrazem na vinařskou turistiku a místní produkty a nebo záměr Zemské výstavy 2013.

Nový projekt se zaměřuje na rozvoj sklepních uliček a vinařské turistiky
Více informací

10.5.2012

Hlavním cílem projektu „Otevřené sklepy vyprávějí příběhy“ Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava a Weinviertel Tourismus GmbH je vytvoření příhraničního turistického programu s vazbou na Zemskou výstavu 2013 a na vinařský charakter obou regionů, dále větší zapojení sklepních uliček do turistiky. 

Oba dva regiony jižní Morava a Weinviertel spojuje společná historie a topografie. Vinařství a zemědělství hrají v těchto regionech významnou roli. V roce 2013 se koná Dolnorakouská zemská výstava právě ve Weinviertelu. Témata „chléb a víno“ budou prezentována v Poysdorfu a Asparn an der Zaya. Dalšími partnery jsou Laa a.d. Thaya, Niedersulz, Mistelbach, Wolkersdorf a Mikulov. Zážitek vína, gastronomie a živé sklepní uličky jsou centrální témata Dolnorakouské zemské výstavy a v rámci tohoto přeshraničního projektu budou tato témata zpracována pro cestovní ruch a prezentována na veřejnosti pomocí různorodých aktivit.

Nejprve se projektový tým zaměří na produkt sklepních uliček, který bude prezentován pomocí webových stránek, publikací, budou vybrány tzv. vzorového sklepní uličky (1 pro každou podoblast) a proškoleni průvodci těmito sklepními uličkami, v roce 2013 budou v rámci doprovodného programu Dolnorakouské zemské výstavy 2013 probíhat 4 výstavy v těchto uličkách a 5. souhrnná výstava ve Znojmě.  Produkt Brno, město vína – brána do vinařského regionu bude také prezentován na webu, tiskovinami apod. Jedinečnou prezentaci vinařského regionu umožní Festival vína v Brně v roce 2013. K prezentaci regionu budou také využity regionální produkty a gastronomie v kombinaci s vínem, budou vyrobeny upomínkové předměty nebo vydány tematické kuchařky pro návštěvníky festivalu. Veškeré marketingové aktivity, které využijí různé informační kanály, zajistí informovanost jak odborné, tak i laické veřejnosti o vzniklých produktech a vinařské oblasti Morava, a to jak v rámci České republiky, tak i v zahraničí (Brusel, Rakousko).