Strategie CCRJM 2021-2027


Jižní Morava je v roce 2027 vnímána jako bezpečná destinace nabízející různorodé zážitky pro zvolené cílové skupiny. Svou nabídkou posiluje návštěvnost mimo hlavní turistickou sezónu. Nezpochybnitelné postavení zaujímá fenomén vína. Na zahraničních trzích destinace buduje svou značku ve spojení se silnými tématy a úspěch potvrzuje rostoucím podílem zahraničních návštěvníků. Cestovní ruch je řízen na všech úrovních na základě dat a s respektem k trendům cestovního ruchu. Nezastupitelnou roli při tom hraje partnerství s aktéry cestovního ruchu v regionu na principu 3K.

Strategie CCRJM 2021-2027
Více informací

Strategie destinačního managementu a marketingu Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava 2022-2027 navazuje na Strategii rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021-2027, která stanoví výchozí strategický rámec pro rozvoj kraje v oblasti cestovního ruchu.

Strategie CCRJM

Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021-2027
Více informací

Strategie cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021–2027 (dále jen Strategie) je střednědobý strategický dokument v oblasti cestovního ruchu. Strategie stanoví výchozí rámec pro koncepční rozvoj Jihomoravského kraje v oblasti cestovního ruchu, kterým se řídí při svém rozhodování.

Strategie rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na roky 2021-2027

Program rozvoje CR města Brna 2021-25
Více informací

Program rozvoje cestovního ruchu města Brna (dále jen Program) navazuje na cíle a aktivity
realizované v rámci předchozího období tzn. v letech 2016–2020, během kterého se povedlo stanovené
hlavní cíle nejen splnit, ale v mnoha ohledech i významně překonat.

Program rozvoje CR města Brna 2021-25

Krajský report_Jihomoravsky kraj 2018_2019
Více informací
Produktová karta
Více informací
Témata a produkty
Více informací
Východiska pro tvorbu strategie
Více informací

Kam dál?