Projekty

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. úspěšně realizuje projekty podpořené z fondů Evropské unie, např. z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, Evropská územní spolupráce Slovensko - Česká republika, Regionálního operačního programu Jihovýchod, Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 - 2013 nebo za podpory Jihomoravského kraje. CCRJM se také aktivně zapojuje do mezinárodních projektů za účasti mnoha partnerů z Evropy, např. projekty podpořené Evropskou komisí.

Více informací o jednotlivých projektech získáte níže včetně popisu jednotlivých aktivit a ukázky výstupů jednotlivých projektů.


 • Kultura a příroda na Zeleném pásu

   

  Cílem projektu „Kultura a příroda na Zeleném pásu“, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (ATCZ74) je propojení a zhodnocení kulturního a přírodního dědictví společného regionu udržitelným způsobem prostřednictvím cykloturistiky.

  Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 více
 • SlowFood-CE

  Projekt podpořený v rámci programu Interreg Central Europe (CE936) se zaměřuje na rozvoj kulturního dědictví regionální gastronomie a kulinářství v zapojených místech s důrazem na trvale udržitelný rozvoj a zvýšení místní sounáležitosti s regionem.

  Interreg CENTRAL EUROPE více
 • V4 CARATHIAN TOURISM

  Projekt V4 CARPATHIAN TOURISM je společný projekt Centrály, maďarské organizace cestovního ruchu Tisza menti Mezőség Turizmusáért Egyeslület, polské Stowarzyszenie Ekopsychologia a slovenského partnera Občianske Združenie Umenie a remeslá Štiavnice.

  Mezinárodní visegrádský fond více
 • GrünRaum - zhodnocení zelených prostor

  Cílem projektu „GrünRaum“, který byl schválen k podpoře v rámci programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika (ATCZ71) je využít velký potencionál přírodního a kulturního bohatství zahrad a dalších zelených prostor.

  Interreg V-A Rakousko-Česká republika 2014-2020 více
 • Rozvoj kvality v turistických cílech na jižní Moravě a ve Weinviertelu

  V rámci projektu "Rozvoj kvality v turistických cílech na jižní Moravě a Weinviertelu", CZ0316 podpořeného z Fondu malých projektů jižní Morava - Dolní Rakousko byly provedeny kontroly kvality ve 40 místech na jižní Moravě a v Dolním Rakousku a byl vytvořen pro provozovatele a majitele turistických cílů manuál dobré praxe s tipy, jak zvyšovat kvalitu infrastruktury a poskytovaných služeb.

  Evropská územní spolupráce Rakousko-Česká republika 2007-2013 více
 • V4 Non-Capital Cities Tourism Workshop

   V4 Non-Capital Cities Tourism Workshop je první společný projekt Centrály, maďarské organizace cestovního ruchu z Debrecínu Association for the Tourism of Debrecen and Hortobágy, polské Municipality of Kraków – Municipal Office a slovenského partnera z Košic KOŠICE - Turizmus v rámci Mezinárodního visegrádského fondu.

  Mezinárodní visegrádský fond více
1 2 3 4 5 6 Další