Projekty

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. úspěšně realizuje projekty podpořené z fondů Evropské unie, např. z programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika, Evropská územní spolupráce Slovensko - Česká republika, Regionálního operačního programu Jihovýchod, Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007 - 2013 nebo za podpory Jihomoravského kraje. CCRJM se také aktivně zapojuje do mezinárodních projektů za účasti mnoha partnerů z Evropy, např. projekty podpořené Evropskou komisí.

Více informací o jednotlivých projektech získáte níže včetně popisu jednotlivých aktivit a ukázky výstupů jednotlivých projektů.


 • Zaujměme NOVĚ zahraniční destinace

  Cílem projektu podpořeného z Regionálního operačního programu Jihovýchod bylo zviditelnit a zatraktivnit jižní Moravu zahraničním turistům z Německa, Rakouska, Itálie a Velké Británie, jako jedinečnou turistickou destinaci a podpořit tak využití turistického potenciálu zahraničními návštěvníky v regionu jižní Morava.

  Regionální operační program Jihovýchod 2007-2013 více
 • Regionální rezervační systém

  Jižní Morava dospěla do bodu, kdy již nechtěla své návštěvníky jen informovat o svých atraktivitách a službách cestovního ruchu, ale také je aktivně prodávat. Prvním krokem v této strategii byl projekt zavedení rezervačního systému pro ubytovací služby, který byl úspěšně předložen do Regionálního operačního programu Jihovýchod.

  Regionální operační program Jihovýchod 2007-2013 více
 • Kongresová, veletržní a incentivní turistika v regionu Jižní Morava

  V souladu s programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje pro roky 2007-2013 podpořil tento projekt financovaný z Regionálního operačního programu Jihovýchod rozvoj kongresové a incentivní turistiky na jižní Moravě.

  Regionální operační program Jihovýchod 2007-2013 více
 • Posílení image regionu Jižní Morava a rozvoj informovanosti

  Cílem projektu podpořeného z Regionálního operačního programu Jihovýchod byl rozvoj produktů cestovního ruchu a informovanosti o turistickém potencionálu regionu Jižní Morava za pomoci různorodých marketingových nástrojů.

  Regionální operační program Jihovýchod 2007-2013 více
 • Komunikující místo

  Projekt Komunikující místo - dalším vzděláváním k rozvoji cestovního ruchu v Jihomoravském kraji je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/02.0030.

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 více
 • Rozvoj konkurenceschopnosti v CR

  Projekt Dalším vzděláváním k rozvoji konkurenceschopnosti v oblasti cestovního ruchu je financován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod registračním číslem CZ.1.07/3.2.04/05.0099.

  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2007-2013 více